https://religiousopinions.com
Slider Image

Introducció al Llibre de 1 Timoteu

El llibre de 1 Timoteu, una de les tres Epístoles Pastorals de l'Apòstol Pau, proporciona un element únic per a les esglésies per mesurar la seva conducta. La carta identifica els trets dels cristians compromesos i també ofereix una orientació pràctica i espiritual als pastors i líders de l’església.

Qüestió per reflexió

Timoteu era un jove ministre i un líder a l'església. Va haver d’afrontar tot tipus de reptes, pressions i conflictes a la comunitat cristiana i a la cultura que l’envoltava. Com Timoteu, eres jove en edat i en fe? Recordeu els consells de Paul a Timothy: No deixeu que ningú pensi menys en vosaltres perquè sou joves. Sigui un exemple per a tots els creients en allò que dius, de la manera com viviu, del vostre amor, de la vostra fe i de la vostra puresa. (1 Timoteu 4:12, NLT)

L’apòstol Pau, un predicador experimentat, va donar pautes en aquesta carta pastoral al seu jove protegit Timoteu per a l´església a Efes. Perquè Pau tenia plena confiança en Timoteu ("el meu veritable fill en la fe", 1 Timoteu 1: 2, NVI), va advertir contra els desenvolupaments sinistres a l'església efesiana que s'havien de tractar.

Un dels problemes eren falsos professors. Paul va ordenar la comprensió adequada de la llei i també va advertir contra un fals ascetisme, potser una influència del gnosticisme primerenc.

Un altre problema a Efes va ser el comportament dels líders i membres de l'església. Pau va ensenyar que la salvació no es va guanyar per les bones obres, sinó que el caràcter diví i les bones obres eren el fruit d’un gràcia cristiana. Va donar instruccions sobre com preservar la veritat a l'església i va exposar normes per al culte.

Les instruccions de Pau en 1 Timoteu són especialment rellevants per a les esglésies actuals, en què la mida es troba sovint entre els factors que s’utilitzen per determinar l’èxit d’una església. Pau va advertir a tots els pastors i líders de l'església que es comportessin amb humilitat, integritat personal, alta moral i indiferència per a les riqueses. Va escriure els requisits dels capatassos i diaques a 1 Timoteu 3: 2-12.

A més, Pau va repetir que les esglésies han d’ensenyar el veritable evangeli de la salvació mitjançant la fe en Jesucrist, a part de l´esforç humà. Va incloure principis sòlids quant a les finances, especialment pel que fa a la satisfacció i els objectius personals per a una vida piadosa. A més, Pau va proporcionar instruccions detallades sobre el paper de l'església en tenir cura de les vídues. Va tancar la carta amb un ànim personal a Timoteu per "combatre la bona lluita de la fe". (1 Timoteu 6:12, NVI)

Autor de 1 Timoteu

L’apòstol Pau.

Data escrita

Cap al 64 dC

Escrit a

Pau va escriure aquesta carta al líder de l'església, Timoteu, al seu fill protector i espiritual ia tots els futurs pastors i creients.

Paisatge de 1 Timoteu

Efesos, on residia Timoteu, era un important centre comercial i port comercial en aquesta època, i també seu del temple de la deessa Àrtemis. La ciutat era coneguda com a centre educatiu per aprendre i practicar arts màgiques.

Temes al llibre de 1 Timoteu

Existeixen dos campaments acadèmics sobre el tema principal de 1 Timoteu. El primer diu que les instruccions sobre l’ordre i les responsabilitats pastorals de l’església són el missatge de la carta. El segon campament insisteix que el veritable objectiu del llibre és demostrar que l'autèntic evangeli produeix resultats divins en la vida dels qui el segueixen.

En general, el missatge de 1 Timoteu fa referència a un bon ensenyament, mentre que els temes addicionals inclouen com tractar amb falsos professors de l'església; les responsabilitats i qualificacions dels líders de l'església; una conducta adequada per als cristians; i vetllar per la reputació de l’església al món.

Personatges clau

Pau i Timoteu.

Versos clau

1 Timoteu 2: 5-6
Ja que hi ha un Déu i un únic mediador entre Déu i els homes, l’home Crist Jesús, que es va donar com a rescata de tots els homes: el testimoni donat en el seu moment. (NIV)

1 Timoteu 4:12
No deixeu a ningú mirar cap avall perquè sou joves, però posa un exemple per als creients en la parla, en la vida, en l'amor, en la fe i en la puresa. (NIV)

1 Timoteu 6: 10-11
Perquè l'amor als diners és una arrel de tot tipus de mal. Algunes persones, desitjoses de diners, s’han errat de la fe i s’han traspassat amb moltes penes. Però tu, home de Déu, fuig de tot això i persegueix la rectitud, la pietat, la fe, l’amor, la resistència i la gentilesa. (NIV)

Esquema del Llibre de 1 Timoteu

  • La importància de creure el dret (1: 1-20)
  • Com s’han de venerar i comportar els membres de l’església (2: 1-3: 16)
  • Com s’han de comportar els líders de l’església (4: 1-6: 21)
Marie Laveau, misteriosa reina del vudú de Nova Orleans

Marie Laveau, misteriosa reina del vudú de Nova Orleans

Què és un Santuari Shinto?

Què és un Santuari Shinto?

8 bruixes famoses de la mitologia i el folklore

8 bruixes famoses de la mitologia i el folklore