https://religiousopinions.com
Slider Image

Oració de Catòlics al matí

Els catòlics tenen moltes pràctiques i oracions a seguir: l'ofrena matinal no és més que una.

Què ofereix l'oferta matinal?

L’ofrena matinal és el primer que es fa al matí després de despertar-se. És una breu oració que comença el dia reconeixent la presència de Déu i oferint a Déu tota la jornada, ja sigui un dia bo o dolent.

A més de dedicar tot el dia a Déu, l’ofrena matinal també li agraeix tot el que ha fet, promet reparar els seus pecats i ofereix els patiments del dia per al alleujament de les Santes Ànimes en el Purgatori (sobretot mitjançant indulgències). .

Oració del matí

Hi ha moltes variacions de l’ofrena matinal. La següent és una forma tradicional que tots els catòlics tracten de fer. Molts memoritzen aquesta oració, o alguna forma d'ella, i ho diuen immediatament després de despertar-se.

Els ofereixo totes les meves oracions, treballs i sofriments en unió amb el Sagrat Cor de Jesús, per a les intencions per les quals Ell suplica i s’ofereix a si mateix en el sacrifici sagrat de la missa, en agraïment pels vostres favors, en reparació de les meves ofenses, i en una humil suplicació pel meu benestar etern i etern, pels desitjos de la nostra santa mare l'Església, per a la conversió de pecadors i per a l'alleujament de les pobres ànimes al purgatori.
Tinc la intenció de guanyar totes les indulgències relacionades amb les oracions que diré, i a les bones obres que realitzaré avui. Decido obtenir totes les indulgències que puc a favor de les ànimes al purgatori.
[Opcional]: El nostre Pare, Salut Maria, Creu dels Apòstols, Glòria Be
Feu un ull de Déu a Mabon

Feu un ull de Déu a Mabon

Quin és l’arbre de la vida a la Bíblia?

Quin és l’arbre de la vida a la Bíblia?

Religió de Timor Oriental, una comunitat catòlica al sud-est asiàtic

Religió de Timor Oriental, una comunitat catòlica al sud-est asiàtic