https://religiousopinions.com
Slider Image

Comprensió de la versió catòlica dels Deu Manaments

Els Deu Manaments són la suma de la llei moral, donada per Déu mateix a Moisès al Mont Sinaí. Cinquanta dies després que els israelites partissin de la seva esclavitud a Egipte i comencessin el seu èxode a la Terra Promesa, Déu va cridar Moisès al capdamunt del mont Sinaí, on els israelites eren acampats. Allà, enmig d’un núvol del qual van sortir trons i llamps, que els israelites a la base de la muntanya van poder veure, Déu va instruir Moisès sobre la llei moral i va revelar els deu manaments, també coneguts com el decàleg.

Si bé el text dels Tencs Mandaments forma part de la revelació judeocristiana, les lliçons morals que hi ha dins dels Tre Mandaments són universals i descobertes per la raó. Per aquesta raó, les cultures dels no jueus i els no cristians han reconegut els deu manaments com a representants dels principis bàsics de la vida moral. i el respecte dels pares i dels altres amb autoritat és necessari. Quan una persona viola els Tencs Manaments-, la societat en conjunt pateix.

Hi ha dues versions dels Ten Mandaments. Si bé tots dos segueixen el text que es troba a l’Èxode 20: 1-17, divideixen el text de manera diferent a efectes de numeració. La versió següent és la que utilitzen catòlics, ortodoxos i luterans; l’altra versió l’utilitzen els cristians en les denominacions calvinistes i anabaptistes. En la versió no catòlica, el text del primer manament que es dóna aquí es divideix en dos; les dues primeres oracions s’anomenen Primer Manament, i les segones dues frases s’anomenen Segon Manament. La resta de manaments es numeraran en conseqüència, i el novè i desè manaments que es donen aquí es combinen per formar el desè manament de la versió no catòlica.

01 de 10

El Primer Manament

Jo sóc el Senyor, el vostre Déu, el que us he sortit del país d’Egipte, de la casa de la servitud. No tindreu davant meu déus estranys. No creureu a vosaltres ni una cosa gravosa, ni la semblança de cap cosa que hi ha al cel de dalt, ni a la terra de sota, ni de les coses que hi ha a les aigües de la terra. No els adoreu, ni els servireu.

El Primer Manament ens recorda que només hi ha un Déu i que l'adoració i l'honor pertanyen a Ell sols. "Deus estranys" es refereix, primer, als ídols, que són falsos déus; per exemple, els israelites van crear un ídol d’un vedell daurat (una "cosa gravada"), al qual van venerar com un déu mentre esperaven que Moisès tornés del Mont Sinaí amb els deu manaments.

Però "déus estranys" també té un significat més ampli. Adorem déus estranys quan posem qualsevol cosa a la nostra vida davant Déu, tant si és una persona, ni diners, entreteniment, ni honor i glòria personal. Totes les coses bones provenen de Déu; Tanmateix, si ens estimem o desitgem aquestes coses per si mateixes, i no perquè siguin regals de Déu que puguin ajudar-nos a portar-nos a Déu, els situem per sobre de Déu.

02 de 10

El segon manament

No prendreu el nom del Senyor, el vostre Déu, en va.

Hi ha dues maneres principals en què podem prendre el nom del Senyor en va: primer, fent-lo servir d’una maledicció o d’una manera irreverent, com en broma; i segon, fent-lo servir en jurament o promesa que no pretenem mantenir. En ambdós casos, no mostrem a Déu la reverència i l’honor que Ell mereix.

03 de 10

El Tercer Manament

Recordeu que tingueu sant el dia del dissabte.

En la Llei Antiga, el dia del dissabte era el setè dia de la setmana, dia en què Déu va descansar després de crear el món i tot el que s’hi trobava. Per als cristians sota la nova llei, el diumenge el dia en què Jesucrist es va ressuscitar entre els morts i l´Esperit Sant va descendir sobre la Santíssima Mare de Déu i els Apòstols a la Pentecosta és el nou dia de descans.

Mantenim el diumenge sant fent-lo de banda per adorar Déu i evitant tota feina innecessària. Fem el mateix els dies sagrats d’obligació, que tenen el mateix estatus a l’Església catòlica que els diumenges.

04 de 10

El quart manament

Honora el teu pare i la teva mare.

Honorem el nostre pare i la nostra mare tractant-los amb el respecte i l’amor que se’ls deu. Els hauríem d’obeir en totes les coses, sempre que el que ens diguin fer sigui moral. Tenim el deure de cuidar-los en els anys posteriors, ja que ens cuidaven quan érem més joves.

El quart manament s’estén més enllà dels nostres pares a tots aquells que són autoritats legals sobre nosaltres. Per exemple, professors, pastors, funcionaris del govern i empresaris. Tot i que potser no els estimem de la mateixa manera que estimem als nostres pares, encara ens ha de respectar i respectar.

05 de 10

El Cinquè Manament

No mataràs.

El Cinquè Manament prohibeix tota matança il·legal d’éssers humans. Matar és lícit en determinades circumstàncies, com ara l’autodefensa, la persecució d’una guerra justa i l’aplicació de la pena de mort per part de l’autoritat lícita com a resposta a un delicte molt greu. L’assassinat La presa de vida humana innocent mai no és lícita i tampoc el suïcidi, la presa de la pròpia vida.

Com el quart manament, l’abast del cinquè manament és més ampli del que podria semblar al principi. Està prohibit causar danys deliberats als altres, ja sigui en un cos o en una ànima, encara que aquest dany no tingui com a resultat la mort física o la destrucció de la vida de l'ànima portant-la al pecat mortal. Protegir la ira o l’odi contra els altres també és una violació del Cinquè Manament.

06 de 10

El Sisè Manament

No cometreu adulteri.

Com en el quart i el cinquè manament, el sisè manament s’estén més enllà del sentit estricte de la paraula adulteri . Si bé aquest manament prohibeix les relacions sexuals amb l’esposa o el marit d’una altra persona (o amb una altra dona o home, si esteu casats), també ens exigeix ​​evitar tota impuresa i immodestia, tant física com espiritual.

O, per mirar-lo des del sentit contrari, aquest manament requereix que siguem castes, és a dir, que frenem tots els desitjos sexuals o immodestes que cauen fora del seu lloc adequat dins del matrimoni. Inclou llegir o mirar material més immodest, com la pornografia, o participar en activitats sexuals solitàries com la masturbació.

07 de 10

El Setè Manament

No l’heu de fer.

El robatori té moltes formes, incloses moltes coses que normalment no pensem com un robatori. El setè manament, a grans trets, requereix que actuem justament respecte als altres. I la justícia significa donar a cadascú el que li deu.

Així, per exemple, si prenem en préstec alguna cosa, hem de retornar-la, i si contractem algú per fer una feina i ell ho fa, hem de pagar-li el que li vam dir que ho faríem. Si algú ens ofereix vendre un article valuós a un preu molt baix, hem d’assegurar-nos que sap que l’article és valuós; i si ho fa, hem de considerar si l’article realment no seria propi per vendre’l. Fins i tot accions aparentment inofensives com fer trampes als jocs són una forma de robatori perquè agafem alguna cosa la victòria, per molt que tonto o insignificant que pugui semblar de algú altre.

08 de 10

El vuitè manament

No em testimonis falsos contra el proïsme.

El Vuitè Manament segueix el Setè no només en nombre sinó lògicament. "Testimoni fals" és mentir i, quan parlem d'algú, danyem el seu honor i la seva reputació. És a dir, en certa manera, una forma de robatori, agafant alguna cosa de la persona de la qual estem mentint ~ aquest bé. Aquesta mentida és coneguda com a una calumnia .

Però les implicacions del vuitè manament van encara més enllà. Quan pensem malament en algú sense tenir un motiu determinat per fer-ho, participem en un judici erupció. No estem donant a aquesta persona el que ha de ser nomablement, el benefici del dubte. Quan participem en xafardeig o en backbiting, no proporcionem a la persona que estem parlant d’una possibilitat de defensar-se. Tot i que el que diem d’ella és cert, potser ens dediquem a la detracció és a dir, contar els pecats d’un altre a algú que no té dret a conèixer aquests pecats.

09 de 10

El Novè Manament

No emporteu la dona del vostre veí

Una explicació del novè manament

L’expresident Jimmy Carter va dir una vegada cèlebre que havia “conquerit al seu cor”, recordant les paraules de Jesus a Mateu 5:28: "tothom que mira una dona amb luxúria ja ha comès adulteri amb ella al seu cor? ". Conèixer el marit o la dona d’una altra persona significa entretenir pensaments impurs sobre aquest home o dona. Tot i que un no actua sobre aquests pensaments, sinó que simplement els considera per a un plaer privat, això és una violació del Novè Mandament. Si aquest tipus de pensaments et venen involuntàriament i intentes deixar-los fora de la ment, no obstant això, no és un pecat.

El novè manament es pot veure com una extensió del sisè. Quan l’èmfasi en el Sisè Manament es centra en l’activitat física, l’enfasi en el Novè Mandament es centra en el desig espiritual.

10 de 10

El desè Manament

No voreu els béns del proïsme.

De la mateixa manera que el Novè Mandament s’expandeix al Sisè, el desè Mandament és una extensió de la prohibició del setè manament de robar. Desigjar la propietat d’una altra persona és desitjar prendre aquesta propietat sense causa justificada. També es pot prendre la forma d’enveja, de convèncer-se que una altra persona no mereix el que té, sobretot si no teniu l’article desitjat en qüestió.

A grans trets, el desè Manament significa que hem de ser feliços amb el que tenim i feliços per als altres que tenen béns propis.

Les religions del Brunei

Les religions del Brunei

Somnis profètics: estàs somiant el futur?

Somnis profètics: estàs somiant el futur?

Rituals i cerimònies d’imbolc

Rituals i cerimònies d’imbolc