https://religiousopinions.com
Slider Image

Papes de l'Església Catòlica

Amb l’elecció del cardenal Jorge Mario Bergoglio com a papa Francesc el 2013, hi ha hagut 266 papes en la història de l’Església catòlica. El papa és el líder espiritual del catolicisme i el cap visible de l’Església catòlica. És el successor de Sant Pere, el primer entre els apòstols i el primer papa de Roma. En conjunt, els articles següents ofereixen una llista completa de tots els papes de l'Església catòlica, dividits per època històrica, així com els anys que van regnar. Les biografies dels papes s’enllaçaran de cada article; reviseu sovint per veure quines biografies s’han afegit.

Papes de l'edat de la persecució

 • Segle I

1. Sant Pere (32-67)
2. Sant Linus (67-76)
3. Sant Anaclet (Cletus) (76-88)
4. Sant Clement I (88-97)
5. Sant Evarista (97-105)

 • Segle Segle

6. Sant Alexandre I (105-115)
7. Sant Sixt I (115-125)
8. Sant Telesfor (125-136)
9. Sant Hyginus (136-140)
10. Sant Pius I (140-155)
11. Sant Anicet (155-166)
12. St. Soter (166-175)
13. Sant Eleutherius (175-189)
14. Sant Victori I (189-199)
15. Sant Zefirí (199-217)

 • Segle III

16. Sant Calista I (217-22)
17. Sant Urbà I (222-30)
18. Sant Pontain (230-35)
19. Sant Anter (235-36)
20. Sant Fabià (236-50)
21. Sant Corneli (251-53)
22. Sant Lluci I (253-54)
23. Sant Esteve I (254-257)
24. Sant Sixt II (257-258)
25. Sant Dionís (260-268)
26. Sant Fèlix I (269-274)
27. Sant Euticà (275-283)
28. Sant Caius (283-296)
29. Sant Marcellí (296-304)

 • Segle IV

30. Sant Marc I (308-309)
31. Sant Euseu (309 o 310)
32. St. Miltiades (311-14)

Papes de l’Edat de l’Imperi

 • Segle IV

33. St. Sylvester I (314-35)
34. Sant Marc (336)
35. Sant Juli I (337-52)
36. Liberius (352-66)
37. Sant Damas I (366-83)
38. Sant Siricius (384-99)
39. Sant Anastasi I (399-401)

 • Segle V

40. Sant Innocenci I (401-17)
41. Sant Zosim (417-18)
42. Sant Bonifaci I (418-22)
43. Sant Celestí I (422-32)
44. Sant Sixt III (432-40)
45. Sant Lleó I (el Gran) (440-61)
46. ​​Sant Hilari (461-68)
47. Sant Simplici (468-83)
48. Sant Fèlix III (II) (483-92)
49. Sant Gelasius I (492-96)
50. Anastasius II (496-98)
51. St. Symmachus (498-514)

 • Segle VI

52. St. Hormisdas (514-23)
53. Sant Joan I (523-26)
54. Sant Fèlix IV (III) (526-30)
55. Bonifaci II (530-32)
56. Joan II (533-35)
57. Sant Agapet I (535-36)
58. Sant Silveri (536-37)
59. Vigilius (537-55)
60. Pelagius I (556-61)
61. Joan III (561-74)
62. Benet I (575-79)
63. Pelagius II (579-90)

Papes de l'edat mitjana primerenca

 • Segle VI

64. St. Gregori I (el Gran) (590-604)

 • Segle VII

65. Sabinian (604-606)
66. Bonifaci III (607)
67. Sant Bonifaci IV (608-15)
68. Sant Deusdedit (Adeodatus I) (615-18)
69. Bonifaci V (619-25)
70. Honorius I (625-38)
71. Severinus (640)
72. Joan IV (640-42)
73. Teodoro I (642-49)
74. Sant Martí I (649-55)
75. Sant Eugeni I (655-57)
76. Sant Vitalian (657-72)
77. Adeodatus (II) (672-76)
78. Donus (676-78)
79. Sant Agató (678-81)
80. Sant Lleó II (682-83)
81. Sant Benet II (684-85)
82. Joan V (685-86)
83. Conon (686-87)
84. Sant Sergi I (687-701)

 • Segle Vuit

85. Joan VI (701-05)
86. Joan VII (705-07)
87. Sisinnius (708)
88. Constantí (708-15)
89. Sant Gregori II (715-31)
90. Sant Gregori III (731-41)
91. St. Zachary (741-52)

 • Esteban II (752) Stephen II va ser elegit però va morir abans de ser consagrat papa, per la qual cosa no es troba a la llista oficial del Vaticà ni figura al comte.

92. Esteve III (752-57)
93. Sant Pau I (757-67)
94. Esteve IV (767-72)
95. Adrian I (772-95)
96. Sant Lleó III (795-816)

 • Segle IX

97. Esteve V (816-17)
98. Sant Pascual I (817-24)
99. Eugeni II (824-27)
100. Sant Valentí (827)
101. Gregori IV (827-44)
102. Sergius II (844-47)
103. Sant Lleó IV (847-55)
104. Benet III (855-58)
105. Sant Nicolau I (el Gran) (858-67)
106. Adrian II (867-72)
107. Joan VIII (872-82)
108. Marinus I (882-84)
109. Sant Adrian III (884-85)
110. Esteve VI (885-91)
111. Formós (891-96)
112. Bonifaci VI (896)
113. Esteve VII (896-97)
114. Romanus (897)
115. Teodoro II (897)
116. Joan IX (898-900)

 • Segle X.

117. Benet IV (900-03)
118. Lleó V (903)
119. Sergius III (904-11)
120. Anastasius III (911-13)
121. Lando (913-14)
122. Joan X (914-28)
123. Lleó VI (928)
124. Esteve VIII (929-31)
125. Joan XI (931-35)
126. Lleó VII (936-39)
127. Esteve IX (939-42)
128. Marinus II (942-46)
129. Agapetus II (946-55)
130. Joan XII (955-63)
131. Lleó VIII (963-64)
132. Benet V (964)
133. Joan XIII (965-72)
134. Benet VI (973-74)
135. Benet VII (974-83)
136. Joan XIV (983-84)
137. Joan XV (985-96)
138. Gregori V (996-99)
139. Sylvester II (999-1003)

 • Segle XI

140. Joan XVII (1003)
141. Joan XVIII (1003-09)
142. Sergius IV (1009-12)
143. Benet VIII (1012-24)
144. Joan XIX (1024-32)
145. Benet IX (1032-45)
146. Sylvester III (1045)
147. Benet IX (1045)
148. Gregori VI (1045-46)
149. Climent II (1046-47)
150. Benet IX (1047-48)
151. Damas II (1048)
152. Sant Lleó IX (1049-54)
153. Víctor II (1055-57)
154. Esteve X (1057-58)
155. Nicolau II (1058-61)
156. Alexandre II (1061-73)

Papes de l'edat de les croades i dels consells

 • Segle XI

157. Sant Gregori VII (1073-85)
158. Feliç Victor III (1086-87)
159. Santíssim Urbà II (1088-99)
160. Pascual II (1099-1118)

 • Segle XII

161. Gelasius II (1118-19)
162. Calist II (1119-24)
163. Honori II (1124-30)
164. Innocenci II (1130-43)
165. Celestí II (1143-44)
166. Lucius II (1144-45)
167. Feliç Eugeni III (1145-53)
168. Anastasius IV (1153-54)
169. Adrian IV (1154-59)
170. Alexandre III (1159-81)
171. Lucius III (1181-85)
172. Urbà III (1185-87)
173. Gregori VIII (1187)
174. Climent III (1187-91)
175. Celestí III (1191-98)
176. Innocenci III (1198-1216)

 • Segle XIII

177. Honori III (1216-27)
178. Gregori IX (1227-41)
179. Celestí IV (1241)
180. Innocenci IV (1243-54)
181. Alexandre IV (1254-61)
182. Urbà IV (1261-64)
183. Climent IV (1265-68)
184. Feliç Gregori X (1271-76)
185. Feliç Innocent V (1276)
186. Adrian V (1276)
187. Joan XXI (1276-77)
188. Nicolau III (1277-80)
189. Martí IV (1281-85)
190. Honorius IV (1285-87)
191. Nicolau IV (1288-92)
192. Sant Celestí V (1294)

Papes del Papat d’Avinyó i del Gran Cisma

 • Segle XIII

193. Bonifaci VIII (1294-1303)

 • Segle XIV

194. Benet XI.

 • Comença el Papat d’Avinyó

195. Climent V (1305-14)
196. Joan XXII (1316-34)
197. Benet XII (1334-42)
198. Climent VI (1342-52)
199. Innocenci VI (1352-62)
200. Santíssim Urbà V (1362-70)
201. Gregori XI (1370-78)

 • Acaba el Papat d’Avinyó
 • Comença el Gran Cisma

202. Urbà VI (1378-89)
203. Bonifaci IX (1389-1404)

 • Segle XV

204. Innocenci VII (1404-06)
205. Gregori XII (1406-15)

 • Acaba el gran cisma

Papes del renaixement i la reforma

 • Segle XV

206. Martí V (1417-31)
207. Eugeni IV (1431-47)
208. Nicolau V (1447-55)
209. Calist III (1455-58)
210. Pius II (1458-64)
211. Pau II (1464-71)
212. Sixtus IV (1471-84)
213. Innocenci VIII (1484-92)
214. Alexandre VI (1492-1503)

 • Segle XVI

215. Pius III (1503)
216. Juli II (1503-13)
217. Lleó X (1513-21)
218. Adrian VI (1522-23)
219. Climent VII (1523-34)
220. Pau III (1534-49)
221. Juli III (1550-55)
222. Marcellus II (1555)
223. Pau IV (1555-59)
224. Pius IV (1559-65)

Papes de l'edat de la revolució

 • Segle XVI

225. Sant Pius V (1566-72)
226. Gregori XIII (1572-85)
227. Sixtus V (1585-90)
228. Urbà VII (1590)
229. Gregori XIV (1590-91)
230. Innocenci IX (1591)
231. Climent VIII (1592-1605)

 • Segle XVII

232. Lleó XI (1605)
233. Pau V (1605-21)
234. Gregori XV (1621-23)
235. Urbà VIII (1623-44)
236. Innocent X (1644-55)
237. Alexandre VII (1655-67)
238. Climent IX (1667-69)
239. Climent X (1670-76)
240. Feliç Innocenci XI (1676-89)
241. Alexandre VIII (1689-91)
242. Innocenci XII (1691-1700)

 • Segle XVIII

243. Climent XI (1700-21)
244. Innocenci XIII (1721-24)
245. Benet XIII (1724-30)
246. Climent XII (1730-40)
247. Benet XIV (1740-58)
248. Climent XIII (1758-69)
249. Climent XIV (1769-74)
250. Pius VI (1775-99)

 • Segle dinou

251. Pius VII (1800-23)

Papes de l’Edat Moderna

 • Segle dinou

252. Lleó XII (1823-29)
253. Pius VIII (1829-30)
254. Gregori XVI (1831-46)
255. Feliç Pius IX (1846-78)
256. Lleó XIII (1878-1903)

 • Segle vint

257. Sant Pius X (1903-14)
258. Benet XV (1914-22)
259. Pius XI (1922-39)
260. Pius XII (1939-58)
261. Sant Joan XXIII (1958-63)
262. Feliç Pau VI (1963-78)
263. Joan Pau I (1978)
264. Sant Joan Pau II (1978-2005)
265. Benedic XVI (2005-2013)
266. Francis (2013 )

Noms preferits del noi indi i significats

Noms preferits del noi indi i significats

7 coses que no sabíeu sobre Jesús

7 coses que no sabíeu sobre Jesús

Lydia: Venedora de Morat al Llibre d’Actes

Lydia: Venedora de Morat al Llibre d’Actes