https://religiousopinions.com
Slider Image

Consonants de l'alfabet Gurmukhi (35 Akhar) il·lustrat

El guió Gurmukhi de Gurbani has 35 akhar, o consonants, idèntic a l'alfabet pajabi paintee que inclou tres titulars de vocals i 32 consonants. Cada personatge representa un so fonètic. L’ordre alfabètic del guió de Gurmukhi és completament diferent de l’alfabet anglès. Gurmukhi akhar es basa en agrupacions que tenen certes similituds i està disposat en una graella de cinc files horitzontals i set verticals amb propietats de pronunciació específiques (que no es mostra aquí). Cada lletra té una combinació de característiques segons la seva posició horitzontal i vertical. Algunes lletres es manifesten amb la llengua tocant la part posterior de les dents superiors o enrotllada cap al darrere per tocar just darrere de la carena del sostre de la boca. Les lletres es poden pronunciar amb una bufada d'aire o requereixen la retenció de l'aire. Alguns personatges tenen un so nasal.

Els versos de Gurbani tenen una importància espiritual en les escriptures sikh i contenen passatges metafòrics en els quals apareixen les diverses lletres de Gurmukhi. Les grafies fonètiques de lletres en les traduccions varien.

01 de 36

Guia de pronunciació de Gurmukhi Oorraa

Punjabi Akhar Oorraa de Gurbani Significació en les Escriptures sikh Oorraa Gurmukhi Vocal titular. Foto [S Khalsa]

Oorraa és el primer dels tres titulars de vocals que apareixen a l'escriptura de Gurmukhi de Gurbani i és idèntic als titulars de vocals de l'alfabet punjabi (akhar).

Oorraa es pronuncia amb la mateixa èmfasi en les síl·labes i en els sons de les ovelles. Oorraa s’utilitza al principi d’una paraula on el primer so és el d’una vocal o en qualsevol paraula on la vocal no estigui precedida d’una consonant com en el cas d’un so de vocal doble i té sons de vocal específics assignats a la romanitzada. l’ortografia d’ Oorraa és fonètica i també pot aparèixer ortogràfica com a Oorhaa . Les grafies poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com en traduccions romanitzades i angleses de Gurbani.

El significat d’Oorraa a les Escriptures sikh

L'escriptura sikh inclou una forma acròstica de vers poètic escrit pel Primer Guru Nanak Dev com a jove quan se li va assignar una tasca a l'escola per escriure l'alfabet. El seu professor va expressar sorpresa quan el nen Nanak Dev va escriure:

" Oorrai oupmaa taa kee keejai jaa kaa ant na paa-i-aa ||

OORRAA: Canta en elogi de Aquell els límits del qual no es poden descobrir. "SGGS || 432

02 de 36

Guia de pronunciació de Gurmukhi Airraa

Importància del punjabi Akhar Airraa de Gurbani a l'escriptura sikh Airraa Gurmukhi. Foto [S Khalsa]

Airraa és el segon dels tres titulars de vocals que apareixen a l'escriptura Gurmukhi de Gurbani i és idèntic als titulars de vocals de l'alfabet punjabi paintee.


Airraa es pronuncia amb èmfasi en les segones síl·labes i sona com era o err-raw. Airraa s’utilitza al començament d’una paraula on el primer so és el d’una vocal o en qualsevol paraula on la vocal no estigui precedida d’una consonant com en el cas d’un so de vocal doble i té sons de vocal específics assignats a la romanitzada. L’ortografia d’ Airraa és fonètica i pot aparèixer també ortogràfica com Airhaa . Les grafies també poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com en traduccions romanitzades i angleses de Gurbani.

El significat d'Airraa en les Escriptures sikh

L'escriptura sikh inclou una forma acròstica de vers poètic escrit per Guru Nanak Dev, que l'estudiós era un jove quan va rebre una tasca a l'escola per escriure l'alfabet. El seu professor va expressar sorpresa quan el nen Nanak Dev va escriure:

" Aa-i-rrai aap karae jin chhoddee jo kichh karnaa el seu kar rehi-aa ||
AIRE: Ell mateix ha creat el món, tot el que s’ha de fer, continua fent. "SGGS || 434

03 de 36

Guia de pronunciació de Gurmukhi Eerree

Punjabi Akhar Eerree de Gurbani Importància en l'escriptura sikh Eerree Gurmukhi Vocal titular. Foto [S Khalsa]

Eerree és el tercer dels tres titulars de vocals que apareixen a l'escriptura Gurmukhi de Gurbani i és idèntic als titulars de vocals de l'alfabet Punjabi Paintee.

Eerree es pronuncia amb èmfasi en les segones síl·labes i sona com era o err-raw. Eerree s’utilitza al principi d’una paraula on el primer so és el d’una vocal o en qualsevol paraula on la vocal no estigui precedida d’una consonant com en el cas d’un so de vocal doble i té sons de vocal específics assignats a la romanitzada. L’ortografia d’ Eerree és fonètica i també pot aparèixer ortogràfica com Eerhee, o Iri . Les grafies també poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com en traduccions romanitzades i angleses de Gurbani.

Significació d'Eerree en les Escriptures sikh

El primer guru Nanak va sorprendre al seu professor amb els seus coneixements espirituals quan va rebre una tasca a l'escola per escriure l'alfabet:

" Eevrree aad purakh hai daataa aapae sachaa so-ee ||

EEVRREE: El Primal Lord és el bestower, només Ell és cert. "SGGS || 432

04 de 36

S - Guia de pronunciació de Gurmukhi Sassa

Punjabi Akhar Sassa de Gurbani Significació en l'escriptura sikh Gurmukhi Script Sassaa. Foto [S Khalsa]

Sassa és una de les 35 consonants de l'escriptura Gurmukhi de Gurbani i idèntica a l´alfabet punjabi. Les consonants de Gurmukhi es coneixen amb el nom de 35 Akhar.

Sassa té el so de S i es pronuncia amb l’èmfasi en la segona síl·laba com sa-saw. L’ortografia romanitzada de sassa és fonètica i pot aparèixer també ortogràfica com sassa . Les grafies poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com en traduccions romanitzades i angleses de Gurbani.

Significació de Sassa en les Escriptures sikh

L'escriptura sikh inclou diverses formes acròstiques de vers poètiques escrites pels autors de Guru Granth Sahib:

" Sasai soe sristt jin saajee sabhnaa saahib aek bha-i-aa ||
SASSA: El que va crear el món, és de tot el Senyor Mestre. First Guru Nanak Dev SGGS || 432

" Sasai sabh jag sehaj oupaa-i-aa teen bhavan ik jotee ||
SASSA: L'univers sencer que va crear amb facilitat, il·luminant els tres regnes amb una sola llum. "Primer Guru Nanak SGGS || 930

Altres versos acròstics amb Sasaa a Gurbani inclouen autors:

Cinquè Guru Arjan Dev:

" Sasaa saran parae ab haarae ||
SASSA: El vostre santuari he entrat ara a Senyor. "SGGS || 260

"Sasaa siaanap chhaadd iaanaa ||
SASSA: renuncia a la teva astúcia O tonto ignorant. "Guru Arjan Dev SGGS || 260

Bhagat Kabir:

" Sasaa tan neekaa kar sodhahu ||
SASSA: Disciplina la ment amb perfecció sublim. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Sasaa so seh saej savaarai ||
SASSA: El llit de la núvia de l'ànima està adornat amb la presència del seu marit Senyor. "Bhagat Kabir SGGS || 342

Tercer Guru Amar Das:

" Sasai sanjam ga-i-ou moorrae aek daan tudh kuthaa-e la-i-aa ||
SASSA: Heu perdut l’autodisciplina, un ximple i heu acceptat ofertes sota falses pretensions. " SGGS || 345

05 de 36

H - Guia de pronunciació de Gurmukhi Haahaa

Importància del punjabi Akhar Haahaa a l'escriptura sikh Gurmukhi Guió Haahaa. Foto [S Khalsa]

Haahaa és una consonant de l'escriptura Gurmukhi akhar del Guru Granth Sahib i és gairebé idèntica a l'alfabet punjabi paintee.

Haahaa representa un so H com en ha-ha, amb la mateixa èmfasi que es dóna a les dues síl·labes i es pronuncia de manera que quan es parla hi ha un aire que se sent un cop d'aire quan es manté la mà davant dels llavis. L’ortografia romanitzada de Haahaa és fonètica i també pot aparèixer ortogràfica com a Haha . Les grafies poden diferir lleugerament en Gurmukhi original i en traduccions romanitzades i en anglès de Gurbani.

Significació en les Escriptures sikh

L’escriptura sikh inclou versos poètics amb Haahaa escrits pel primer guru Nanak Dev com a estudiant quan s’assignava a escriure l’alfabet. El seu professor va expressar sorpresa quan el nen Nanak Dev va escriure:

" Haahai hor na koee daataa jeea oupaae jin rijak deeaa ||
HAHA: No hi ha cap altre Donant que Aquell que hagi creat les criatures els doni de menjar. "SGGS || 435

Altres composicions poètiques dels autors de Gurbani amb Haahaa inclouen:

" Haahaa hot hoe nehee jaanaa ||
HAHA: Existeix, però no se sap que existeix. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Haahai har kathaa boojh toon moorrae taa sadhaa sukh hoee ||
HAHA: Entén el discurs diví, un ximple, només aleshores aconseguireu la pau eterna. " Tercer guru Amar Das SGGS || 435

06 de 36

Alfabet Gurmukhi Kakaa de Gurbani il·lustrat amb pronunciació

Punjabi Akhar Kakaa de Gurbani Significació en l'escriptura sikh Gurmukhi Script Kakaa. Foto [S Khalsa]

Kakaa és una consonant de l'alfabet Gurmukhi.

K - Guia de pronunciació de Gurmukhi Kakaa

El kakaa és una consonant de l'escriptura Gurmukhi i és gairebé idèntic a l´alfabet punjabi paintee.

Kakaa es pronuncia com cka ckaaw (caw), amb èmfasi en la segona síl·laba. No hi ha d’haver cops d’aire quan es manté la mà davant dels llavis. L’ortografia romanitzada de Kakaa és fonètica i pot aparèixer també ortografia com kakka . Les grafies poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com en traduccions romanitzades i angleses de Gurbani.

Significació de Kakaa a les Escriptures sikh

L'escriptura sikh inclou la forma acròstica del vers poètic en seleccions a tot el Guru Granth Sahib.

El primer guru Nanak Dev, va sorprendre als seus instructors quan, quan un jove va donar una tasca a l'escola per escriure l'alfabet, el nen va respondre amb un acròstic espiritual:

" Kakai kes punddar jab hoo-ae vin saaboonai oujaliaa ||
KAKKA: Quan el pèl es torna blanc, llavors sense rentar-lo brilla. "SGGS || 432

Altres versos acròstics amb Kakaa a Gurbani inclouen:

" Kakaa kaaran karataa so-oo ||
KAKKA: Ell és el causant, la creació i el creador. "SGGS || 253 Cinquè Guru Arjan Dev

" Kakaa kiran kamal meh paavaa ||
KAKKA: La llum del coneixement diví il·lumina el lotus del cor amb el seu raig. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Kakai kaam krodh bharami-o-hu moorrae mamtaa laagae tud har visar-i-aa ||
KAKKA: En la luxúria i la ràbia, vareu O un ximple engrescat amb amor mundà que heu oblidat al Senyor. "SSGS || 435 Tercer guru Amar Das

07 de 36

Alfabet Gurmukhi Khakhaa de Gurbani Il·lustrat amb pronunciació

Importància del punjabi Akhar Khakhaa a l'escriptura sikh Gurmukhi Script Khakhaa. Foto [S Khalsa]

El Khakhaa és una consonant de l'alfabet Gurmukhi.

KH - Guia de pronunciació de Gurmukhi Khakhaa

Khakhaa és una consonant de l'escriptura de Gurmukhi de Gurbani i idèntica a l´alfabet punjabi.

Khakhaa té el so de Kh i es pronuncia com ka-kaaw (caw), amb èmfasi en la segona síl·laba. Hi ha d’haver una bufada d’aire quan es manté la mà davant dels llavis. L’ortografia romanitzada de Khakhaa és fonètica i també pot aparèixer ortografia com a Khakha . Les grafies poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com en traduccions romanitzades i angleses de Gurbani.

El significat de Khakhaa a les Escriptures sikh

L’escriptura sikh inclou la forma acròstica del vers poètic que presenta Khakhaa de l’alfabet Gurmukhi i apareix en diverses seleccions a tot el Guru Granth Sahib.

El guru Nanak, el primer guru sikh va sorprendre als seus instructors quan, quan un jove va donar una tasca a l'escola per escriure l'alfabet, el nen va respondre amb un acròstic espiritual:

" Khakhai khundhkaar saah aalam kar khareed jin kharach deeaa ||
KHAKHA: El creador de l’alè i el temps amb el domini mundial extreu els ingressos de la voluntat de subsistència. "SGGS || 432

Altres versos acròstics a Gurbani inclouen diversos autors de Guru Granth Sahib:

Composicions poètiques en elogi del Totpoderós del Cinquè Guru Arjun Dev

" Khakhaa khoonaa kachh nehee tis sanmrath kai paa-eh ||
KHAKHA: El Senyor Omnipotent no li manca res. "SGGS || 253

" Khakhaa kharaa saraahou taahoo ||
KHAKHA: genuïnament lloar-lo. "SGGS | 260

Introduccions poètiques a l’ànima de Bhagat Kabir

" Khakhaa i-ahai khorr man aavaa ||
KHAKHA: L'ànima entra a la cova del cos. "SGGS || 340

" khakhaa khoj parai jo koee ||
KHAKHA: els rars que busquen el busquen. "SGGS || 342

" Khakhaa khirat khapat ga-e kaetae ||
KHAKHA: Molts han perdut la vida i arruïnat la seva vida. "SGGS || 342

08 de 36

Alfabet Gurmukhi Gagaa de Gurbani Il·lustrat amb pronunciació

Importància del punjabi Akhar Gagaa a l'escriptura sikh Gurmukhi Script Gagaa. Foto [S Khalsa]

Gagaa és una consonant de l'alfabet Gurmukhi akhar.

G - Guia de pronunciació de Gurmukhi Gagaa

Gagaa és una consonant de l'escriptura Gurmukhi akhar de Gurbani i idèntica a l´alfabet pajabi paintee.

Gagaa es pronuncia com a ga-gaw, amb èmfasi en la segona síl·laba. No hi ha d’haver cops d’aire quan es manté la mà davant dels llavis. L’ortografia romanitzada de Gagaa és fonètica i pot aparèixer també ortogràfica com a Gagga . Les grafies poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com en traduccions romanitzades i angleses de Gurbani.

Significació de Gagaa en les Escriptures sikh

L'escriptura sikh inclou la forma acròstica del vers poètic i apareix al llarg del Guru Granth Sahib amb significats coneixements espirituals que presenten la Gagaa de l'alfabet Gurmukhi.

El guru Nanak, primer dels gurus sikh, va sorprendre als seus instructors quan de jove va donar una tasca a la escola per escriure l'alfabet, el nen va respondre amb un acròstic espiritual:

" Gagai goe gaae jin chhoddee galee gobid garab bha-iiaa ||
GAGGA: Qui renuncia a cantar cançons del Senyor Universal, es torna arrogant en la parla. "SGGS || 432

Altres versos acròstics a Gurbani inclouen:

El cinquè guru Arjun Dev elogia els efectes de la meditació:

" Gagaa gun gobid ravhou saas saas jap neet ||
GAGGA: pronuncieu els elogios gloriosos del Mestre Mundial amb cada alè meditant sempre amb Ell. "SGGS || 254

El vers de Bhagat Kabir explica sobre el Guru il·luminador:

" Gagaa gur kae bachan pachhaanaa ||
GAGGA: Comprendre la instrucció de la il·lustració. "SGGS || 340

Tercer guru Amar Das reflexiona sobre la immensitat del Senyor universal.

" Gagai gobid chit kar moorrae galee kinai na paa-i-aa ||
Gagga: Penseu en el Senyor Universal, un ximple, per simple parlar que ningú no li ha aconseguit mai. "SGGS || 434

09 de 36

Alfabet Gurmukhi Ghaghaa de Gurbani Il·lustrat amb pronunciació

Importància del punjabi Akhar Ghaghaa a l'escriptura sikh Gurmukhi Gript Ghaaghaa. Foto [S Khalsa]

Ghaghaa és una consonant de l'alfabet Gurmukhi.

GH - Guia de pronunciació de Gurmukhi Ghaghaa

Ghaghaa és una consonant de l'escriptura Gurmukhi akhar molt semblant a l'alfabet punjabi paintee.

Ghaghaa es pronuncia com gha ghaaw, amb èmfasi en la segona síl·laba. Hi ha d’haver una bufada d’aire quan es manté la mà davant dels llavis. L’ortografia romanitzada de Ghaghaa és fonètica i pot aparèixer també ortografia com Ghagha . Les grafies poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com en traduccions romanitzades i angleses de Gurbani.

El significat de Ghaghaa a les Escriptures sikh

L'escriptura sikh inclou versos amb l ' alfabet Ghaghaa de Gurmukhi de diversos autors de Gurbani i apareix a tot el Guru Granth Sahib.

El guru Nanak, el primer guru dels sikhs, va sorprendre als seus instructors quan se'ls va donar una tasca a l'escola per escriure l'alfabet, el nen va respondre amb un acròstic espiritual:

" Ghaghai ghaal saevak jae ghaalai sabad guroo kai laag rehai ||
Realitzant servei a l’assistent fins i tot mentre servia als himnes divins de les Il·lustradores restes adjuntes. "SGGS || 432

Altres versos poètics significatius d’autors de Guru Granth Sahib amb Ghaghaa inclouen:

El cinquè guru Arjan Dev destaca que només hi ha Déu.

" Ghaghaa ghaalhou maneh eh bin har doosar naa-he ||
GHAGHA: Penseu-ho a la vostra ment, que no hi ha cap altre que el Senyor. "SGGS || 254

Bhagat Kabir explica on es troba el diví.

" Ghaghaa ghatt ghatt nimasai soee ||
GHAGHA: En tots i tots els seus cors, roman ". SGGS || 340

El tercer guru Amar Das dóna a conèixer que per molt que l’ànima ho busqui no reconeix els veritables dons i benediccions.

" Ghaghai ghar ghar fireh toon moorrae dadai daan na tudh la-i-aa || 9 ||
GHAGHA: De porta en porta, aneu suplicant, ximpleria. Dadda: Però la benedicció que no acceptes. "SGGS || 423

10 de 36

Gurmukhi Alfabet Ngangaa de Gurbani Il·lustrat amb pronunciació

Importància del punjabi Akhar Ngangaa a l'escriptura sikh Gurmukhi Script Ngangaa. Foto [S Khalsa]

Ngangaa és una consonant de l’alfabet Gurmukhi.

NG - Guia de pronunciació de Gurmukhi Ngangaa

Ngangaa és una consonant de l 'script gurmukhi akhar de Gurbani i idèntic a l'alfabet punjabi paintee.

Ngangaa té el so de NG i es pronuncia amb l’èmfasi en la segona síl·laba. L’ortografia romanitzada de Ngangaa és fonètica i també pot aparèixer ortogràfica com Nganga o Nganngaa . Les grafies poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com en traduccions romanitzades i angleses de Gurbani.

El significat de Ngangaa a les Escriptures sikh

Les escriptures sikh a tot el Guru Granth Sahib inclou composicions acròstiques alfabètiques en forma de vers poètics amb visions de significació espiritual.

El noi Guru Nanak Dev va sorprendre al seu tutor quan li va demanar que escrigués l’alfabet, va respondre amb un acròstic sobre el tema de l’erudit espiritual:

" Ngan-ngai ngiaan boojhai jae koee parriaa panddit soee ||
NGANGA: Un que entén el coneixement espiritual es converteix en erudit religiós. "SGGS || 432

Altres versos acrostics significatius amb Ngangaa d’autors de Gurbani diners inclouen:

El cinquè guru Arjund Dev exposa als estudiosos de la saviesa espiritual i la caiguda del món material en aquestes línies.

" Ngan-ngaa ngiaan nehee mukh baato ||
NGANGA: la saviesa divina no s’obté només pel boca a boca. "Guru Arjun SGGS || 251

" Ngan-ngaa khatt saastra hoe ngiaataa ||
NGANGA: Un pot ser erudit de les sis escoles d'una filosofia. "Guru Arjun SGGS || 253

" Ngan-ngaa ngraasai kaal teh jo saakat prabh afeccionat ||
NGANGA: La mort s'apodera del que és ordenat per Déu per ser un adorador del món material. "SGGS || 2534

Bhagat Kabir aconsella una saviesa irrefutable en el seu vers:

" Ngan-ngaa nigreh anaehu kar nirvaaro sandaeh ||
NGANGA: utilitzeu l'autoconteniment, estimeu el diví i rebutgeu el dubte. "SGGS || 340

11 de 36

Alfabet Gurmukhi de Chachaa Gurbani il·lustrat amb pronunciació

Importància del punjabi Akhar Chachaa a l'escriptura sikh Gurmukhi Script Chachaa. Foto [S Khalsa]

Chachaa és una consonant de l'alfabet Gurmukhi.

Guia de pronunciació de Ch - Gurmukhi Chachaa

Chachaa és una consonant de l 'escriptura "Gurmukhi akhar" de Gurbani que és idèntica a l'alfabet punjabi.

El chachaa és un símbol de CH i es manifesta amb la llengua just darrere de les dents superiors, com el ch picor, amb èmfasi en la segona síl·laba. Chachaa és fonètic i també pot aparèixer amb lletra com a Chacha . Les grafies dels fonètics poden diferir lleugerament en la gramàtica original de Gurmukhi, així com en les traduccions romaneses i en anglès de Gurbani.

El significat de Chachaa a les Escriptures sikh

A través de les escriptures del Guru Granth Sahib, la forma acròstica del vers poètic s’exposa a la significació espirtual de l’alfabet Gurmukhi.

El primer guru Nanak Dev va sorprendre als seus tutors quan, quan un nen va rebre una tasca per escriure l’alfabet, el nen va respondre amb un acròstic espiritual sobre el tema dels textos vèdics:

" Chachai chaar ved jin saajae chaarae khaanee chaar jugaa ||
CHACHA: És la font creativa de les quatre escriptures vèdiques, els quatre mètodes de procreació i les quatre edats. "SGGS || 432

" Bas jal nit na vasat alee-al maer * cha-chaa * gun rae ||
(O granota ximple), vius sempre a l’aigua (on floreix el lliri), però l’abombó que no hi habita * fams - intoxicat * amb la fragància (del lliri) de lluny. "SGGS || 990

Altres versos significatius alfabètics amb Chacha de diversos autors de Guru Granth Sahib inclouen:

Cinquè Guru Arjun Dev en el seu verset que descriu la seva relació amb allò diví.

" Chachaa charan kamal gur laagaa ||
CHACHA: Estic enganxat als peus de lotus de l’il·lustrador. "SGGS || 254

Bhagat Kabir la poesia és descriptiva de l'artista divina.

" Chachaa rachit chitra hai bhaaree ||
CHACHA: Va pintar el gran retrat que és el món. "SGGS || 340

12 de 36

Alfabet Gurmukhi Chhachhaa de Gurbani Il·lustrat amb pronunciació

Importància del punjabi Akhar Chhachhaa a l'escriptura sikh Gurmukhi Script Chhachhaa. Foto [S Khalsa]

Chhachhaa és una consonant de l'alfabet Gurmukhi.

CHH (SH) - Guia de pronunciació de Gurmukhi Chhachhaa

Chhachhaa és una consonant de l'alfabet Gurmukhi akhar de Gurbani i idèntica a l'alfabet punjabi paintee.

Chhachhaa té el so de C a l’oceà i es pronuncia amb l’èmfasi en la segona síl·laba. L'ortografia romanitzada de xxachas és fonètica i també pot aparèixer ortografia com Chhachha, o Shhassha i Shhasshaa . Les grafies poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com en traduccions romanitzades i angleses de Gurbani.

El significat de Chhachhaa a les Escriptures sikh

A través de les escriptures del Guru Granth Sahib es poden trobar versos poètics amb la significació espiritual de l’alfabet Gurmukhi akhar Chhachhaa :

El Guru Nanak primer dels gurus sikh, va sorprendre als seus instructors amb un acrostic alfabètic sobre ignorància especial:

" Chhachhai chhaa-i-aa vartee sabh antar tera keeaa bharam hoaa ||
CHHACHHA: La difusió de la ignorància espiritual és dins de tots els que dubten de la vostra realització. "SGGS || 433

Altres acrostics alfabètics a Gurbani inclouen versos de diversos autors de Guru Granth Sahib:

El cinquè guru Arjun Dev explica la humilitat ideal de l'ànima en els seus versos acròstics:

" Chhashhaa Chhoharae daas tumaarae ||
CHHACHHA: Aquest nen és el vostre servent. "SGGS || 254

" Chhachhaa chhaar calent tere santaa ||
CHHACHHA: Puc ser la pols que hi ha sota els vostres Sants. "SGGS || 254

Bhagat Kabir reflexiona la presència de Déu amb el seu vers:

" Chhashhaa ihai chhatrapat paasaa ||
CHHACHHA: L'honorable Lord Master està present. "SGGS || 340

" Chhachhai chheejeh ahnis moorrae kio chhootteh confitura paakarri-aa || 2 ||

El tercer guru Amar Das qüestiona la pena de fer exercicis de forma senzilla en el seu vers:

CHHACHHA: Et deixes anar de nit i de dia, tonto, com trobaràs que l'alliberament està retingut ràpidament entre els embuts de la mort? "|| 2 || SGGS || 434

13 de 36

Alfabeto Gurmukhi Jajaa de Gurbani il·lustrat amb pronunciació

Importància del punjabi Akhar Jajaa a l'escriptura sikh Gurmukhi Script Jajaa. Foto [S Khalsa]

Jajaa és una consonant de l'alfabet Gurmukhi.

J - Guia de pronunciació de Gurmukhi Jajaa

Jajaa és una consonant de l'escriptura Gurmukhi akhar de Gurbani de 35 personatges que és idèntica a l'alfabet pajabi paintee.

Jajaa té el so de J i es pronuncia amb l’èmfasi en la segona síl·laba com ja-jaw. L'ortografia romanitzada de jajaa és fonètica i pot aparèixer també ortografia com a jajja . Les grafies poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com les traduccions fonetci romanitzades i angleses de Gurbani.

Significació de Jajaa a les Escriptures sikh

El Guru Granth Sahib de l'escriptura sikh inclou una forma acròstica de vers poètic escrit pel primer guru Nanak Dev com a jove estudiant quan se li va rebre la instrucció d'escriure l'alfabet:

" Jajai jaan mangat jan jaachai lakh chouraaseeh bheekh bhaviaa ||
JAJJA: Aquest humil ésser demana la saviesa que ha vagat suplicant per vuitanta quatre llacs (8, 4 milions de) existències. "SGGS || 433

Altres versos acròstics a Gurbani inclouen versos de significació espiritual que inclouen Jajaa per altres autors de Guru Granth Sahib, inclosos:

" Jajaa jaanai ho kashh hooaa ||
JAJJA: L'ego centrat en Ego creu que s'ha convertit en alguna cosa. "SGGS || 255 de Cinquè Guru Arjan Dev

" Jajaa jo tan jeevat jaraavai ||
JAJJA: Qui crema el cos en vida. "SGGS || 340 de Bhagat Kabir

" Jajai joh hir la-ee teree moorrae ant gaiaa pachhutaavehgaa ||

JAJJA: A tu t’han robat la teva llum divina, tonto, penedint-te al final, partiràs amb lament. "SGGS || 434 del Tercer Guru, Amar Das

14 de 36

Alfabet Gurmukhi Jhajhaa de Gurbani Il·lustrat amb una pronunciació

Importància del punjabi Akhar Jhajhaa a l'escriptura sikh Gurmukhi Script Jhajhaa. Foto [S Khalsa]

Jhajhaa és una consonant de l'alfabet Gurmukhi.

Jh - Guia de pronunciació de Gurmukhi Jhajhaa

Jhajhaa és una consonant del guió _Gurmukhi i idèntic a l'alfabet Punjabi.

Jhajhaa té un so de Jh similar a J com a Jacques, Zs com a Zsa Zsa, o X com a Xènia i es pronuncia com a Jh-jhaaw o Zsa-Zsaa, amb èmfasi en la segona síl·laba. Hi ha d’haver una bufada d’aire quan es manté la mà davant dels llavis. L’ortografia romanitzada de Jhajhaa és fonètica i també pot aparèixer ortografia com a Jhajha . Les grafies poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com en traduccions romanitzades i angleses de Gurbani.

Significació de l'Escriptura de Jhajhaain sikh

L’escriptura sikh inclou la forma acròstica del vers poètic que presenta Jhajhaa de l’alfabet Gurmukhi i apareix a tot el Guru Granth Sahib.

Quan un jove estudiant Guru Nanak Dev va escriure un vers d’orientació espiritual que afirmava la naturalesa del Diví:

" Jhajhai jhoor marhu kiaa praanee jo kichh daennaa tan dae rehiaa ||
JHAJHA: O mortal, per què moriu d’ansietat? Tot el que el Senyor doni, Ell concedeix contínuament. "SGGS || 433

Entre els versos acròstics a Gurbani d’altres autors de Guru Granth Sahib s’inclouen:

" Jhajhaa jhooran mittai tumaaro ||
JHAJHA: Les vostres penes s’acabaran. " SGGS || 255 Guru Arjan Dev

" Jhajhaa ourajh surajh nehee jaanaa ||
JHAJHA: Esteu enredats al món i no sabeu com desenterrar-vos. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Jhajhai kadhae no jhooreh moorrae satgur kaa oupadaes sun toon vikhaa ||
JHAJHA: Potser no us haureu de penedir, oh ximple, si haguessis escoltat la instrucció del veritable il·lustrador ni tan sols un instant. " SGGS || 435 Guru Amar Das

15 de 36

Gurmukhi Alfabet Njanjaa de Gurbani Il·lustrat amb pronunciació

Importància del punjabi Akhar Njanjaa a l'Escriptura sikh Gurmukhi Script Njanjaa. Foto [S Khalsa]

Njanjaa és una consonant de l’alfabet Gurmukhi.

Nj - Guia de pronunciació de Gurmukhi Njanjaa

Njanjaa és una consonant de l'escriptura Gurmukhi que és idèntica a l'alfabet Punjabi.

Es diu Njanjaa amb la llengua pressionada al sostre de la boca darrere de les dents superiors amb èmfasi en la segona síl·laba. Njanjaa és fonètic, Nj també es pot escriure com a Ny o fins i tot Ni i es pronuncia com a Enya, ceba o Califòrnia, més aviat a gust o motor. Njanjaa també pot semblar grafiat com a Nyanya, ja que les grafies es diferencien lleugerament en els textos originals de Gurmukhi, així com en les traduccions romaneses i en anglès de Gurbani.

Significació de Njanjaa a les Escriptures sikh

L'escriptura sikh inclou formes acròstiques del vers poètic amb Njanjaa .

Mostrant una visió espiritual mentre encara era un noi, el guru Nanak Dev primer dels gurus sikh va escriure:

" Njannjai nadar karae jaa daekhaa doojaa koee naahee ||
Donant la visió de la seva gràcia mirada, no veig cap altre al seu costat. "SGGS || 433

Altres caixes acròtiques significatives de Gurbani amb Njanjaa són:

" Njannjaa njaanhu drirr sehee binas jaat eh hae-et ||
NYANYA: Sabeu que és perfectament correcte que l’amor mundà acabarà. "Cinquè Guru Arjun Dev SGGS || 255

" Njannjaa nikatt ju ghatt rehio door kehaa taj jaa-e ||
NYANYA: Habita a prop del teu cor, per què marxa lluny per buscar-lo? "SGGS || 340 Bhagat Kabir

16 de 36

Gurmukhi Script Tainkaa de Gurbani Il·lustrat amb una pronunciació

Punjabi Akhar Tainkaa de Gurbani Griptukhi il·lustrat Guió Tainkaa. Foto [S Khalsa]

Tainkaa és una consonant de l'alfabet Gurmukhi.

TT - Guia de pronunciació de Gurmukhi Tainka

Tainkaa és una consonant de l'escriptura Gurmukhi que és idèntica a l'alfabet punjabi.

Tainkaa sona a tank-aw, representa una T dura com a remolc, pot ser representada per un TT doble i pronunciada amb la llengua enrotllada cap enrere per tocar el sostre de la boca. L’ortografia romanitzada de Tainkaa és fonètica i també pot semblar ortografia com Tanka, Tatta o Ttatta ja que les grafies poden diferir lleugerament en els textos originals de Gurmukhi, així com en les traduccions romaneses i en anglès de Gurbani.

Significació de Tainka a les Escriptures sikh

Les escriptures sikh inclouen visions espirituals escrites en forma de poemes acròstics pel primer Guru Nanak com a estudiant:

Ttattai ttanch karuh kiaa praannee gharree ke mueht ke ootth chalnaa ||
TATTA: Per què practiques la hipocresia O Mortal? En un moment, us aixecareu i en una sortida instantània. "SGGS || 433

Un altre vers sagrat acròstic que inclou Tatta inclou aquest de Bhagat Kabir:

" Ttattaa bikatt ghaatt ghatt maahee ||
TATTA: El camí difícil cap a Déu es troba a través del camí del cor i de la ment per dins. "SGGS || 341

17 de 36

Gurmukhi Guió Tthatthhaa de Gurbani il·lustrat amb pronunciació

Importància del punjabi Akhar Tthatthhaa a l'Escriptura sikh Gurmukhi Script TThatthaa. Foto [S Khalsa]

Tthatthhaa és una consonant de l’alfabet Gurmukhi.

TTH - Guia de pronunciació de Gurmukhi Tthatthaa

Tthatthaa és una consonant del Gurmukhi akhar que és idèntica a l´alfabet punjabi paintee.

Tthatthaa té el so de Th i es pronuncia com a desglaç i amb èmfasi en la segona síl·laba. La llengua s'enrotlla cap enrere per tocar el sostre de la boca i hi hauria d'haver un bufet d'aire quan es manté la mà davant dels llavis. L’ortografia romanitzada de Tthatthaa és fonètica i també pot aparèixer ortografia com Tthattha, Thhathaa o altres variacions. Les grafies originals fonètiques de Gurmukhi poden diferir tant a la vista com a les traduccions romaneses i angleses de Gurbani.

Significació de Thatthaa a les Escriptures sikhs

A les escriptures de Guru Granth Sahib apareixen formes acròstiques d’estrofes poètiques significatives d’esperit espiritual que presenten consonants de l’alfabet Gurmukhi. De jove a Nanakana Sahib, el reformador Guru Nanak Dev va escriure:

Tthhatthhai thhaadhh vartee tin antar har charnee jinh kaa chit laagaa ||
TTHHATTHA: La pau perviu el cor dels qui la ment està unida als peus de lotus del Senyor. "SGGS || 433

Altres versos acrostics amb Tthatthaa dels autors Gurbani inclouen:

" Tthhatthaa manooaa thhaaheh naahee ||
TTHHATTHA: Uns sentiments que no fan mal. "SGGS || 256 Cinquè Guru Arjun Dev

" Tthhatthhaa ehai door thhag neeraa ||
TTHHATTHA: Mantingueu-vos a molt lluny d’aquest miratge. "SGGS 341 Bhagat Kabir

18 de 36

Alfabet Gurmukhi Ddaddaa de Gurbani Il·lustrat amb pronunciació

Importància del punjabi Akhar Ddaddaa a l'escriptura sikh Gurmukhi Script Ddaddaa. Foto [S Khalsa]

Ddaddaa és una consonant de l'alfabet Gurmukhi.

DD - Guia de pronunciació de Gurmukhi Ddaddaa

Ddaddaa és una consonant de la característica d'escriptura Gurmukhi a Gurbani i és idèntica a l´alfabet punjabi.

Ddaddaa es representa amb DD i es pronuncia Da-daaw, amb èmfasi en la segona síl·laba. La llengua s'enrotlla cap enrere per tocar el sostre de la boca darrere de la carena de la geniva. El so és similar al doble DD en Daddy o el D en gripau o doctor. L'ortografia romanitzada de Ddaddaa és fonètica i també pot aparèixer ortogràfica simplement com Dadda . Les grafies també poden diferir lleugerament en Gurmukhi original, així com en traduccions romanitzades i angleses de Gurbani.

Significació de Ddaddaa a les Escriptures sikh

Diversos ombres de Guru Granth Sahib presenten Ddaddaa en una forma acròstica de vers poètic amb significació espiritual.

El guru Nanak, primer dels gurus sikh, va començar a escriure himnes de mèrit espiritual mentre encara era un nen:

" Ddaddai ddanph karhu kiaa praannee jo kichh hoaa la seva sabh chalnaa ||
DDADDA: Per què us poseu en espectacle tan ostentós, mortal? Tot el que existeixi, tot haurà de passar. "SGGS || 433

Altres versos acròstics dels autors de Gurbani on aplaudeixen Ddaddaa:

" Ddaddaa ddaeraa ehu nehee jeh dderaa teh jaan ||
DDADDA: Aquest allotjament no és el vostre veritable habitatge del qual heu de conèixer. "SGGS || 256 Cinquè Guru Arjan Dev

" Ddaddaa ddar oupajae ddar jaaee ||
DDADDA: Quan la por de Déu es realitza, altres temors desapareixen. "SGGS || 341 Bhagat Kabir

19 de 36

Alfabet Gurmukhi Dhhadhhaa de Gurbani il·lustrat amb pronunciació

Punjabi Akhar Dhhhaddhhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script DDhaddhaa. Foto [S Khalsa]

Ddhaddhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Dhh - Gurmukhi Dhhadhhaa Pronunciation Guide

Dhhadhhaa is a consonant of the Gurmukhi script featured in the hymns of Gurbani, and is identical to the Punjabi alphabet.

Dhhadhhaa has the sound of Dh and is pronounced as dha-dhaaw, with emphasis on the second syllable. The tongue is curled back to touch the roof of the mouth behind the gum ridge. There should be a puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhhadhhaa is phonetic and may also appear spelled as Ddhaddhaa or even variations of Dtadtaa . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhhadhhaa in Sikh Scripture

The acrostic form of poetry featuring Dhhadhhaa of the Gurmukhi alphabet appears in several of the Guru Granth Sahib hymns.

While still a child, First Guru Nanak stressed the spiritual signifigance of poetic composition when he wrote:

" Dhhadhhai dhhaa-eh ousaarai aapae jio tis bhaavai tivai karae ||
DHHADHHA: The Lord himself establishes and disestablishes, as it pleases Him so does He do." SGGS||432

Other such acrostic verses in Guru Granth Sahib include:

" Dhhadhhaa dhhoodhhat keh phirhu dhhoodhhan e-aa man maa-eh || ||
DHHADHHA: Where do you wander about to go searching? Search instead within your own mind." Fifth Guru Arjan Dev SGGS||256

" Dhhadhhaa dhhig dhhoodhheh kat aanaa ||
DHHADHHA: Why do you search for him elsewhere in every other direction? SGGS||341 Bhagat Kabir

20 de 36

Gurmukhi Alphabet Nhaanhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nhaanhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nhaanhaa. Foto [S Khalsa]

Nhaanhaa of the Gurmukhi alphabet.

Nh - Gurmukhi Nhaanhaa Pronunciation Guide

Nhaanhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nhaanhaa is represented by Nh or a double NN has the sound of N as in burn. Nhaanhaa is said with emphasis equally on both syllables as in Na-na, and is pronounced with the tongue curled back to touch the roof of the mouth so that when spoken there is a slight puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nhaanhaa is phonetic and may also appear spelled as Nanna . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Nhaanhaa in Sikh Scripture

An acrostic form of poetic verse written by First Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet expresses the spritual acheivement of conquering ego:

" Naanai ravat rehai ghatt antar har gun gaavai soee ||
NANNA: One whose inner being is filled with the Lord, sings His glorious praise." SGGS||433

Other acrostic verses featuring Nhaanhaa composed by various authors of Gurbani include:

" Naanaa ran tae seejhee-ai aatam jeetai koe ||
NANNA: One who conquers their own being, wins the battle of life." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Naanaa ran rootou nar nehee karai ||
NANNA: The warrior who fights on the battle-field should keep up and press on." SGGS||340 Bhagat Kabir

21 de 36

Gurmukhi Alphabet Tataa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Tataa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Tataa. Foto [S Khalsa]

Tataa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

T - Gurmukhi Tataa Pronunciation Guide

Tataa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Tataa represents the sound of T sounds and is said like ta-taw, with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth. No air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Tataa is phonetic and may also appear spelled as Tatta . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Tataa in Sikh Scripture

The scripture of Guru Granth Sahib includes an acrostic form of poetic verse of spritual signifigance written by First Guru Nanak as a young boy:

" Tatai taaroo bhavajal hoaa taa kaa ant na paa-i-aa ||

TATTA: So deep is the terrible world-ocean, its limits cannot be found." SGGS||433

Other acrostic verses of spirtual signifigance featuring Tataa written by the authors of Gurbabi include:

" Tataa taa sio preet kar gun nidh gobid ra-ae ||
TATTA: Enshrine love for that Treasure of Excellence who is the Universal Sovereign Lord." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Tataa atar tario-oo neh jaa-ee ||
TATTA: The treacherous world-ocean cannot be crossed over." SGGS||341 Bhagat Kabir

22 de 36

Gurmukhi Thathaa of Gurbani Alphabet Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Thathaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Thathaa. Foto [S Khalsa]

Thathaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

TH - Gurmukhi Thathaa Pronunciation Guide

Thathaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Thathaa represents the sound of TH as in teeth, is said like Tha-thaw with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed behind the upper teeth so that a puff of air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Thathaa is phonetic and may also appear spelled as Thattha . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Thathaa in Sikh Scripture

As a young boy Guru Nanak surpised his teachers when he wrote a form of acrostic poetry with profound spirtual signifigance:

" Thathai thaan thaanntar so-ee jaa kaa kee-aa sabh ho-aa ||
THATHA: In all the places and interspaces is He, everything which exists is His doing." SGGS||433

Other signifigant acrostic verses using Thathaa composed by the authors of Guru Granth Sahib include:

" Thathaa thir ko-o-oo nehee kaa-e pasaarhu paav ||
THATHA: Nothing is permanent, why do you stretch out your feet?" SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Thathaa athaah thaah nehee paavaa ||
THATHA: He is Unfathomable, His depths cannot be explored." SGGS||342 Bhagat Kabir

23 de 36

Gurmukhi Alphabet Dadaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dadaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dadaa. Foto [S Khalsa]

Dadaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

D - Gurmukhi Dadaa Pronunciation Guide

Dadaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Dadaa is pronounced as da-daw, with emphasis on the second syllable. The D sound is made with the tongue pressed against the back of the upper teeth. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dadaa is phonetic and may also appear spelled as Dadda . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dadaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes poetic verse featuring akhar consonant Dadaa of Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

A spiritual acrostic by Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when the juvinile pupil responded to an assignment with:

" Dadai dos na dae-oo kisai dos karnmaa aapn-i-aa ||
DADDA: Do not blame anyone else, the fault is of your own doing." SGGS||433

Acrostic Gurbani verses by other authors include:

" Dadaa daataa ae-ek hai sabh ko daevanhaar ||
DADDA: The great giver is the One all bestowing Lord." SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Dadaa daekh ju binsanhaaraa ||
DADDA: Whatever can be seen is perishable." SGGS ||341 Bhagat Kabir

24 de 36

Gurmukhi Alphabet Dhadhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dhadhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dhadhaa. Foto [S Khalsa]

Dhadhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

DH - Gurmukhi Dhadhaa Pronunciation Guide

Dhadhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and identical to the Punjabi alphabet.

Dhadhaa represents an DH sound as in Dha-dhaw with emphasis on the second syllable and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth so that when spoken there is a puff of air felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhadhaa is phonetic and may also appear spelled as Dhadha . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhadhaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy. The lad amazed his teacher who teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Dhadhai dhaar kalaa jin chhoddee har cheejee jin rang kee-aa ||
DHADHA: The earth has been established and upheld by the Lord who has imparted His coloring to everything." SGGS||433

" Dhadhai dharam dharae dharmaa pur gunkaaree man dheeraa ||
DHADHA: Those who enshrine devotion dwell in the city of faith are the worthy ones whose minds are steadfast and stable.
Dhadhhai dhool parrai mukh mastak kanchan bha-ae manooraa ||
DHADHA: The dust of such saints' feet alighting upon one's face and forehead, transforms that one from iron to gold." SGGS||930

Other acrostic verses in Gurbani featuring Dhadhaa includesignifigant shabads composed by:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Dhadhaa dhoor puneet tere janoo-aa ||
DHADHA: The dust beneath the feet of the holy is sacred." SGGS||251

" Dhadhaa dhaavat tou mittai santsang ho-e baas ||
DHADHA: Wanderings cease when one attains an abode in the Saint's association." SGGS||257

Bhagat Kabir:

" Dhadhaa aradheh ouradh nibaeraa ||
DHADHA: Everything is resolved when one turns about and ascends from the lower realms of earth to the higher realms of heaven." Kabir SGGS||341

Third Guru Amar Das:

" Dhadhai dhaavat varaj rakh moorrae antar terai nidhaan pa-i-aa ||
DHADHA: Restrain your wanderings O fool, within you is found the treasure." SGGS||435

25 de 36

Gurmukhi Alphabet Nanaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nanaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nanaa. Foto [S Khalsa]

Nanaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

N - Gurmukhi Nanaa Pronunciation Guide

Nanaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nanaa represents an N sound as in na-naw with emphasis on the second syllable and is pronounced so that the tongue touches the back of the upper teeth. There should be no puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nanaa is phonetic and may also appear spelled as Nannaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations.

Significance of Nanaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet. His teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Nannai naah bhog nit bhogai naa ddeethhaa naa sanmhaliaa ||
NANNA: The Husband Lord enjoys ever the pleasures, but is neither seen nor understood." SGGS||433

Other acrostic style shabads featuring Nanaa by the authors of Guru Granth Sahib include:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Nannaa narak pareh tae naahee ||
NANNA: Into Narak (hell) they fall not." SGGS||257

" Sidhhan-ngaa-i-ai simareh naahee nannai naa tudh naam la-i-aa ||
Sidhan, Ngaayiyai: You remember Him not, NANNA: nor do you indulge in His name." SGGS||434

Bhagat Kabir:

" Nannaa nis din nirakhat jaaee ||
NANNA: The nights and days go by while I pass them looking for the Lord." Kabir SGGS||340

26 de 36

Gurmukhi Alphabet Papaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Papaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Papaa. Foto [S Khalsa]

Papaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

P - Gurmukhi Papaa Pronunciation Guide

Papaa is a consonant of the 3k akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Papaa is represented by P and pronounced as pa-paw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Pa. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips as Papaa is spoken. The Romanized spelling of Papaa is phonetic and may also appear spelled as Pappa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Papaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic poetic verses featuring Gurmukhi consonant Papaa in the shabads of Gurbani.

When writing verses Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors as a young boy with his spiritual insights:

" Papai paatisaahu parmaesar vaekhann ko parpanch kee-aa ||
PAPPA: The Supreme King and Transcendent Lord created the world and watches over it." SGGS||433

Other acrostic verses in Guru Granth Sahib by various authors of Gurbani include:

" Papaa parmit paar na paa-i-aa ||
PAPPA: He is beyond estimating, His limits cannot be discovered." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Papaa apar paar nehee paavaa ||
PAPPA: He is boundless his boundaries can never be known." SGGS||341 Bhagat Kabir

" Papai paar na pavehee moorrae parpanch toon palach rehiaa ||
PAPPA: You shall not swim across, O fool, as you are engrossed in worldly affairs." SGGS||435 Third Guru Amar Das

27 de 36

Gurmukhi Alphabet Phaphaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Phaphaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Phaphaa. Foto [S Khalsa]

Phaphaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Ph - Gurmukhi Phaphaa Pronunciation Guide

Phaphaa is a consonant of the 35 akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Phaphaa is represented by PH as in elephant and is pronounced as pha-phaw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Phaphaa is phonetic and may also appear spelled as Phapha and occasionally F is or Faffa is used, however PH is more correct as the sound is fully aspirated. Note the difference between saying fork and elephant or phosphorous while holding the hands to the lips. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. A distinct puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Phaphaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Phaphaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

As a child, Guru Nanak, the first Sikh guru, astonished his instructors when he presented them with an alphabetical spiritual acrostic:

" Phaphai phaahee sabh jag phaasaa jam kai sangal bandh la-i-aa ||
PHAPHA: The whole world is entangled in the noose of Death, and bound by its chains." SGGS||433

Acrostic verses by other authors of Gurbani featuring Phaphaa include:

" Phaphaa phirat phirat too aa-i-aa ||
PHAPHA: After wandering and wandering, at long last you have come." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Phaphaa bin phooleh phal ho-ee ||
PHAPHA: Without flowering, the fruit is produced." SGGS||340 Bhagat Kabir

28 de 36

Gurmukhi Alphabet Babaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Babaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Babaa. Foto [S Khalsa]

Babaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

B - Gurmukhi Babaa Pronunciation Guide

Babaa is a consonant of the Gurmukhi 35 akhar and is the same as the Punjabi alphabet.

Babaa is represented by B and pronounced as ba-baw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Ba. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of is phonetic and may also appear spelled as Babba . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Babaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes a form of poetic verse appearing the Guru Granth Sahib that features the Babaa character of the Gurmukhi alphabet.

Guru Nanak, the first Sikh guru, greatly impressed his tutpor when as a young boy he composed a spiritual acrostic:

" Babai baajee khaelan laagaa chouparr keetae chaar jugaa ||
Babba: He began to play the game, using as His dice-cloth, the four ages." SGGS||433

Various authors also composed acrostic verses of Gurbani featuring Babaa including:

" Babaa breham jaanat tae brehmaa ||
BABBA: One who divines (intuitively comes to know) the Supreme Divine is known as a Brahmin." SGGS||258 Fifth Guru Arjun Dev

" Babaa bindeh bind milaavaa ||
BABBA: The drip and drop blend together." SGGS||340 Bhagat Kabir

" Babai boojheh naahee moorrae bharam bhulae teraa janam ga-i-aa ||
BABBA: You understand not O fool, deluded by doubt your life wastes away." SGGS||434 Third Guru Amar Das

29 de 36

Gurmukhi Alphabet Bhabhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Bhabhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Bhabhaa. Foto [S Khalsa]

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

BH- Gurmukhi Bhabhaa Pronunciation Guide

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 Akhar and is the same as that of the Punjabi alphabet.

Bhabhaa is pronounced as bha-bhaw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. The Romanized spelling of Bhabhaa is phonetic and may also appear spelled as Bhabha . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani. For Romanized transliteration purposes in Gurbani scripture, Bhabhaa is most often represented by BH but sometimes is written as P for non scriptural purposes when writing Romanized Punjabi, because as in the English way of saying P, a distinct puff of air should be felt when the hand is held in front of the lips. For example the Punjabi word word for sister might be spelled Bhainji or Penji in Roman letters.

Significance of Bhabhaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Bhabhaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

Guru Nanak Dev, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when as a young boy given a homework assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Bhabhai bhaaleh se phal paaveh gur parsaadee jinh ko bho pa-i-aa ||
BHABHA: Those who seek are fruitful by the Enlightener's grace, and they become God-fearing." SGGS||434

Other signifigant acrostic shabads by various authors of Guru Granth Sahib include:

" Bhabhaa bharam mittaavhu apanaa ||
BHABHA: Cast off your doubt." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Bhabhaa bhaedeh bhaed milaavaa ||
BHABHA: Dispelling doubt divine union is achieved." SGGS||342 Bhagat Kabir

" Bhabhai bhavjal ddubohu moorrae maa-i-aa vich galtaan bha-i-aa ||
BHABHA: You have drowned in the terrible world-ocean, O fool, while engrossed in Maya's illusory wealth." SGGS||435 Third Guru Amar Das

30 de 36

Gurmukhi Script Mamaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Mamaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Mamaa. Foto [S Khalsa]

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

M - Gurmukhi Mamaa Pronunciation Guide

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar of Gurbani and is the same as its Punjabi alphabet counterpart.

Mamaa is represented by M and is pronounced as Ma-maw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Mamaa is phonetic and may also appear spelled as Mamma . The lips must first be pressed together and then open to make the sound. No puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Mamaa in Sikh Scripture

Scripture of the Guru Granth Sahib includes poetic verses featuring Mamaa of the Gurmukhi alphabet. Teachers were wonderstruck when their student Guru Nanak, the first Sikh guru, presented them with a spiritual acrostic:

" Manmai mohu maran madhu-soodhan maran bha-i-aa tab chaetaviaa ||
Mamma: Attached to worldly love, only upon death does the mortal think of the Destroyer of Demon then dying God's (Immortal) Nectar is remembered." SGGS||434

Other verses featuring Mamaa in Gurbani include acrostic selections by authors:

Fifth Guru Arjun Dev:

" Mamaa maaganehaar i-aanaa ||
MAMMA: The poser is clueless." Guru Arjun Dev SGGS||258

" Mamaa jaahoo maram pachhaanaa ||
MAMMA: One having perception of divine mysteries." SGGS||259

Bhagat Kabir:

" Mamaa mool gehiaa man maanai ||
MAMMA: When its origin is adhered to the soul is satiated." SGGS||342

" Mamaa man sio kaaj hai man saadhae sidh ho-e ||
MAMMA: The mind is busily pre-occupied, the mind when disciplined attains perfection." Kabir SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Manmai mat hir la-ee teree moorrae houmai vaddaa rog pa-i-aa ||
MAMMA: Your intellect has been plundered, O fool, pride has greatly afflicted you." SGGS||435

31 de 36

Gurmukhi Alphabet Yayaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Yayaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Yayaa. Foto [S Khalsa]

Yayaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Y - Gurmukhi Yayaa Pronunciation Guide

Yayaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Yayaa is represented by Y and is pronounced as ya-yaw with the emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Yayaa is phonetic and may also appear spelled as Yayya . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Yayaa in Sikh Scripture

Guru Nanak the first Sikh guru Sikh composed acrostic hymns featuring Yayaa as a young student:

" Yayai janam na hovee kad hee je kar sach pachhaannai ||
YAYYA: Birth is not taken again by one who realizes the True Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed similar style alphabetical acrostic shabads:

" Yayaa jaaro duramat do-oo ||
YAYYA: Burn away the egoistic toughts of double-mindedness.
Tiseh tiaag sukh sehajae so-oo ||
Relinquish them and sleep peacefully in equipoise.
Yayaa jaa-e parhu sant sarnaa ||
YAYYA: Go seek refuge of the Saints.
Jeh aasar e-aa bhavjal taranaa ||
With their help, the terrible world-ocean is crossed over.
" Yayaa janam na aavai so-oo ||
YAYYA: Birth is not taken again.
Ek naam lae maneh paro-oo ||
When the One name is taken with in the heart.
Yayaa janam na haaree-ai gur poorae kee ttaek ||
YAYYA: This lifetime shall not be wasted, if one has support of the Pure Enlightener.
Naanak teh sukh paa-i-aa jaa kai hee-a-rai ek ||14||
O Nanak, One finds peace with one's heart heart on attaining the One Lord." ||14|| Guru Arjun Dev SGGS||253

" Yayaa jatan karat bahu bidhee-aa ||
YAYYA: People make efforts of may kinds.
Ek naam bin keh lo sidhee-aa ||
Without the One Name, how far can anyone succeed?" SGGS||259

Bhagat Kabir a 15th century saint composed hymns in the acrostic style as well:

" Yayaa jo jaaneh tou duramat han kar bas kaa-i-aa gaa-o ||
YAYYA: If you comprehend anything, then destroy your double-mindedness and subdue the body-village." SGGS||342

32 de 36

Gurmukhi Alphabet Raaraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Raaraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Raaraa. Foto [S Khalsa]

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

R - Gurmukhi Raaraa Pronunciation Guide

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar and identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Raaraa is a symbol for R and is pronounced with the tongue forward, is rolled and sounds like are-rrr. Raaraa is phonetic and may also appear spelled as Rarra . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Raaraa in Sikh Scripture

Sikh scripture of the Guru Granth Sahib includes the acrostic form of poetic verse featuring Raaraa of the Gurmukhi alphabet.

First Guru Nanak Dev, astonished his instructors when as a young boy given an assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Raarai rav rehiaa sabh antar jaetae kee-ae jantaa ||
RARRA: The Lord is contained among all beings He created." SGGS||434

Other authors of Guru Granth Sahib also composed signifigant alphabetical shabads in the acrostic style including:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Raaraa rangahu iaa man apanaa ||
RARRA: Dye this thy heart with Love of the Lord." SGGS||252

" Raaraa raen hot sabh jaa kee ||
RARRA:Be the dust beneath the feet of all." SGGS||259

15th Century Saint Bhagat Kabir:

" Raaraa ras niras kar jaaniaa ||
RARRA: Worldly tastes I have found to be tasteless." SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Raarai raam chit kar moorrae hiradhai jinh kai rav rehiaa ||
RARRA: Remember the Lord and abide with those in whose heart he is ever present. SGGS||435

33 de 36

Gurmukhi Alphabet Lalaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Lalaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Lalaa. Foto [S Khalsa]

Lalaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

L - Gurmukhi Lalla Pronunciation Guide

Lalaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Lalaa has the sound of L and is pronounced with the emphasis on the second syllable like sa-saw. The Romanized spelling of Lalaa is phonetic and may also appear spelled as Lalla, or Lallaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Lalaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes an acrostic form of alphabetical poetic hymns featuring the Gurmukhi consonant Lalaa .

The teacher expressed astonishment when as a young school boy First Guru Nanak Dev wrote:

" Lalai laa-e dhandhhai jin chhoddee meethhaa maa-i-aa mohu kee-aa ||
LALLA: He who assigned the created beings to their tasks, has made such illusory involvement seem sweet to them." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed alpabetical shabads featuring Lalaa including:

" Lalaa lapatt bikhai ras raatae ||
LALLA: Entangled, they are tainted by their taste for corrupt pleasures." SGGS||252

" Lalaa taa kai lavai na ko-oo ||
LALLA: Equal to Him, there is none." SGGS||252

" Lalaa laavo aoukhadh jaahoo ||
LALLA: Apply the medicine of God's name." SGGS||259

Bhagat Kabir also wrote featuring Lalaa in the acrostic style:

" Lalaa aisae liv man laavai ||
LALLA: Embrace devotional love and to your heart apply it" SGGS||342

34 de 36

Gurmukhi Alphabet Vaavaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Vaavaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Vavaa. Foto [S Khalsa]

Vaavaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

V - Gurmukhi Vaavaa Pronunciation Guide

Vaavaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Vavaa may be represented by or V or W and is pronounced with the upper teeth touching the bottom lip with emphasis equally on both syllables so that it produces a sound between the English vaw-vaw and waw-waw. The Romanized spelling of Vaavaa is phonetic and may also appear spelled as Vava or Waawaa etc.. Care should be taken to produce the sound blending V or W which may sometimes be misrepresented or misprounounced by B such as commonly substituting the spelling of Baisakhi for Vaisakhi, though it is seldom, if ever, spelled Waisakhi . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of scripture of Gurbani. Words are to be pronounced as written in scripture, which is why it is important to learn to recognize Gurmukhi script. For example the following words have several ways of being spelled:

Bikram and Vikram are both common, though probably not Wikram .

Gobind is most common, but may also be spelled as Govind and even Gowind .

Significance of Vaavaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes several acrostic form of poetic verse featruing Vavaa written by various authors of Guru Granth Sahib:

First Guru Nanak Dev impressed his tutors with his spiritual outlook and insights when as a student he wrote:

" Vavai vaasudae-ou parmaesar vaekhann ko jin vaes kee-aa ||
WAWWA: The all-pervading Transcendent Master oversees the world having created the form it wears." Fiorst Guru Nanak Dev SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev framed spiritual lessons within his acrostic style shabad:

" Vavaa vair na karee-ai kaahoo ||
WAWWA: Harbor not hatred against anyone." Guru Arjun Dev SGGS||259

15th century saint and poet Bhagat Kabir wrote an alphabetical compostion featuring Vavaa:

" Vavaa baar baar bisan samhaar ||
WAWWA: Again and again, dwell upon the abode of the Lord Master." SGGS||342

Third Guru Amar Das also favored the acrostic style of alphabetical composition:

" Vavai vaaree aa-ee-aa moorrae vaasudae-o tudh veesar-i-aa ||
WAWWA: Your turn has come, O fool, but you have forgotten the Luminous Lord. SGGS||435

35 de 36

Gurmukhi Alphabet Rrarraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Rrarraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Rharhaa. Photo © [S Khalsa]

Rrarraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet

RR - Gurmukhi Rrarraa Pronunciation Guide

Rrarraa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script featured in Gurbani and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Rraarraa is pronounced with the tongue curled back to touch just behind the ridge at the roof of the mouth and sounds like ra. The Romanized spelling of Rraarraa is phonetic and may also appear spelled as Rhaarhaa . Other phonetic spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani depending on gramatical usage.

Significance of Rrarraa in Sikh Scripture

Several authors of Gurbani composed shabads in the acrostic style which feature the Gurmukhi consonant Rrarraa in Guru Granth Sahib scripture:

First Guru Nanak Dev showed his spiritual depth of character as a young student when we wrote:

" Rraarrai raarr kareh kiaa praanee tiseh dhiaavhu je amar hoaa ||
RRARRA: Why quarrel O mortal? Meditate on the imperishable Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev used various grammatical forms of Rrarraa in his acrostic shabad:

" Rraarraa rraar mittai sang sadhoo ||
RRARRA: Conflict is eliminated when associating with true the pious.
Karam dharam tat naam araadhoo ||
The essence of religious rites and creeds is meditation done in adoration of the Lord's Name.
Roorho jih basiou ridh maahee ||
In the heart of whom the Beauteous Lord abides,
Ouaa kee rraarr mittat binsaahee ||
Strife is erased, eliminated.
Rraarr karat saakat gaavaaraa ||
The opinionated argue foolishly in faithless disputes.
Jaeh heeai ahnbudh bikaaraa ||
Whose heart is filled with prideful intellect in ignorance bickers.
Rraarraa gurmukh rraarr mittaaee ||
RRARRA: Dispute is settled by the enlightened mouth which ceases to quarrel.
Nimakh maahe naanak samjhaaee ||47||
In an instant the Exalted instructor, O Nanak, is understood." SGGS||260

36 de 36

Gurmukhi Alphabet Ik Onkar of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Ik Onkar Significance in Sikh Scripture Ik OanKar. Photo © [S Khalsa]

Ik Onkar is a combination character of the Gurmukhi Script.

Gurmukhi Pronunciation Guide to Ik Onkar

Ik Onkar is a combination character featuring the Gurmukhi numeral 1 and is symbolic of One Creator and Creation, in the verse Mool Mantar which appears at the very beginning of Gurbani, and throughout Sikh Scripture.

Ik Onkar is a phonetic spelling and may also be spelled Ik Oankar or Ek Onakaar . Broken into parts both word and symbol are correctly pronounced with stress on the vowels Ik-O-An-Kar:

Ik has a short i sound as in lick.

O has a long o sound as in oat.

An has short a sound like the u in un.

Kaar has a long aa sound as in car.

Significance of IK Onkar in Sikh Scripture

The character Ik Onkar, and the word Onkar, both signify in the scripture of Guru Granth Sahib and are featured together in the acrostic verses of poet Bhagat Kabir:

" Ik Onkar satnaam kartaa purkh gurprasaad ||
One creator at one with creation, a truly identifiable creative personalty, realized by the Enlightener's grace." SGGS||340

" Oankaar aad mai jaanaa ||
I know only the One Creative Original Being.
Likh ar maettai taa-eh na maanaa ||
What is written is also erased, I believe not in the perishable.
Oankaar lakhai jo koee ||
Creator and creation, behold them (as One).
So-ee lakh maettanaa na hoee ||6||
One seeing (and understanding) this, perishes not." ||6|| SGGS||340

La màgia de l’alquímia

La màgia de l’alquímia

Receptes per a Imbolc Sabbat

Receptes per a Imbolc Sabbat

Interpretació dels somnis a la Bíblia

Interpretació dels somnis a la Bíblia