https://religiousopinions.com
Slider Image

Oració de la benedicció: "Que el Senyor et beneeixi i et mantingui"

L’oració de la benedicció és una breu i bella oració ambientada en forma poètica. Es troba als números 6: 24-26, i és probablement un dels poemes més antics de la Bíblia. L’oració també es coneix comunament com la Benedicció d’Aaron, la Benedicció Aaronona o la Benedicció Sacerdotal.

Una benedicció atemporal

Una benedicció és simplement una benedicció que es parla al final d’un servei de culte. L’oració de cloenda està dissenyada per enviar seguidors al seu camí amb la benedicció de Déu després del servei. Una benedicció convida o demana a Déu benedicció, ajuda, orientació i pau divines.

Aquesta famosa benedicció sacerdotal continua sent utilitzada com a part del culte avui en comunitats de fe cristiana i jueva i s'utilitza universalment en els serveis catòlics romans. Sovint es diu al tancament d’un servei pronunciar una benedicció a la congregació, al final d’un servei de bateig, o en una cerimònia de casament per beneir la núvia.

L’oració de la benedicció prové del llibre de Números, començant pel vers 24, en què el Senyor va instruir a Moisès que Aaron i els seus fills beneïssin els fills d’Israel amb un pronunciament especial de seguretat, gràcia i pau.

Aquesta benedicció pregària està carregada de significat per als adoradors i es divideix en sis parts:

Que el Senyor et beneeixi ...

Aquí, la benedicció resumeix el pacte entre Déu i el seu poble. Només en relació amb Déu, amb ell com el nostre Pare, estem realment beneïts.

... i mantenir-te

La protecció de Déu ens manté en relació amb ell. Mentre el Senyor Déu va mantenir Israel, Jesucrist és el nostre pastor, que ens evitarà perdre'ns.

El Senyor fa que la seva cara brille sobre ...

La cara de Déu representa la seva presència. La cara que brilla sobre nosaltres parla del seu somriure i del plaer que pren en la seva gent.

... i tingueu gràcia amb vosaltres

El resultat del plaer de Déu és la seva gràcia cap a nosaltres. No ens mereixem la seva gràcia i la seva misericòrdia, però, pel seu amor i fidelitat, la rebem.

El Senyor gira la cara cap a vosaltres ...

Déu és un Pare personal que presta atenció als seus fills com a individus. Som els seus escollits.

... i et dona la pau. Amén.

Aquesta conclusió afirma que els pactes es formen amb l’objectiu d’assegurar la pau mitjançant una relació correcta. La pau representa benestar i integritat. Quan Déu dóna la seva pau, és complet i etern.

Variacions de l'oració de la benedicció

Diferents versions de la Bíblia tenen fraseos lleugerament diferents per als números 6: 24-26.

La versió estàndard anglesa (ESV)

El Senyor et beneeix i et mantindrà;
El Senyor fa brillar la seva cara
I tingueu gràcia amb vosaltres;
El Senyor aixeca la seva cara
I et dona la pau.

The New King James Version (NKJV)

El Senyor et beneeix i et mantindrà;
El Senyor fa brillar la seva cara,
I tingueu gràcia amb vosaltres;
El Senyor aixeca la vostra cara amb vosaltres,
I et dona la pau.

La nova versió internacional (NIV)

El Senyor et beneeix i et mantindrà;
el Senyor fa brillar la seva cara
i tingueu gràcia amb vosaltres;
el Senyor girà la cara cap a vosaltres
i et dona la pau ".

The New Living Translation (NLT)

Que el Senyor us beneeixi i us protegeixi.
Que el Senyor us somrigui
i tingues gràcia amb tu.
Que el Senyor us mostri el seu favor
i donar-li la seva pau.

Terreny màgic, centratge i tècniques de blindatge

Terreny màgic, centratge i tècniques de blindatge

Afirmació o jurament de juraments a la cort

Afirmació o jurament de juraments a la cort

Sanadors famosos en el camp de la medicina holística

Sanadors famosos en el camp de la medicina holística