https://religiousopinions.com
Slider Image

Els Àngels a l'arbre de la Càbala de la Vida

L’Arbre de la Vida del judaisme místic, anomenat Kàbala (de vegades anomenat “Qabala”), il·lustra com Déu Creador, expressa la seva energia creativa a tot l’univers, a través dels àngels i als éssers humans. Cadascuna de les branques de l'arbre (anomenada "sephirot") simbolitza un tipus particular de força creativa que un arcàngel diferent supervisa. Segons creuen els concentradors en les diferents energies, les persones poden desenvolupar una unió espiritual més estreta amb Déu.

La Corona

Kether (la Corona) presenta l'arcàngel Metatró. Com a àngel de la vida, Metatron es troba a la part superior de l’arbre, dirigint l’energia viva de Déu a tot l’univers que Déu ha creat. Metatron connecta els éssers humans que viuen a la terra amb l’energia divina de Déu i ajuda les persones a incorporar aquesta energia sagrada a les seves vides. Metatron també aporta un equilibri espiritual a totes les diferents parts, però interconnectades de la creació de Déu i ajuda les persones a assolir la il·luminació espiritual.

La saviesa

Chokmah (saviesa) presenta l’arcàngel Raziel. Com a àngel dels misteris, Raziel revela misteris divins a les persones que els ajuden a ser més savis. Mostrant a les persones com incorporar els seus coneixements a la seva vida de maneres pràctiques, mitjançant l’orientació de Raziel. Raziel ajuda les persones a assolir tot el seu potencial, segons els bons propòsits de Déu per a la seva vida.

Enteniment

Binah (entenent) compta amb l’arcàngel Tzaphkiel. Com a àngel de la comprensió compassiva, Tzaphkiel lidera els àngels que envien l'energia espiritual de la comprensió a les persones. Tzaphkiel ajuda les persones a aprendre més sobre Déu, els envia informació sobre ells mateixos com a fills estimats de Déu i els guia a prendre decisions en la seva vida diària que reflecteixen aquesta identitat central.

Gràcies

Disposa d'escacs (pietat) de l'arcàngel Zadkiel. Com a àngel de la misericòrdia, Zadkiel i els àngels que supervisa envien l'energia de la misericòrdia de Déu a tot l'univers. Això implica inspirar a les persones perquè siguin amables amb els altres, perquè Déu és amable amb ells. També inclou donar pau a les persones quan preguen perquè puguin estar segurs que Déu respondrà les seves oracions segons el que sigui millor.

Força

Geburah (força) compta amb l’arcàngel Chamuel. Com a àngel de les relacions pacífiques, Chamuel exerceix un amor dur per reforçar les relacions perquè les persones puguin experimentar la pau, dins d’elles mateixes, entre elles i amb Déu. Chamuel i els àngels que ell supervisa posa a prova les creences i les motivacions de les persones. En el procés, els purifiquen per ajudar les persones a desenvolupar relacions més fortes amb Déu.

Bellesa

Tiphareth (bellesa) compta amb els Arcàngels Miquel i Raphaël (que col·laboren junts). Aquest equip angèlic uneix forces extremadament poderoses: Michael és l’àngel màxim de Déu, i Rafael és l’àngel principal de la curació. A mesura que expressen l'energia divina de la bellesa, ajuden les persones a accedir a un nivell més alt de consciència.

L’eternitat

Netzach (l'eternitat) presenta a l'arcàngel Haniel. Com a àngel de l'alegria, Haniel expressa l'energia eterna de Déu ajudant les persones a confiar en Déu (que és eternament fiable) en lloc de canviar les seves emocions i il·luminant a les persones amb visions que els puguin aportar alegria en qualsevol circumstància.

Glòria

Hod (glòria) compta amb els Arcàngels Miquel i Rafael (treballant junts). Així com s’uneixen per expressar l’energia divina de la bellesa, Michael i Rafael s’uneixen per expressar la glòria de Déu, perquè aquesta glòria és bella. Junts, aquests grans arcàngels lluiten contra el pecat per assegurar-se que l’esplendor del disseny perfecte de Déu per a la creació guanya el pecat que intenta corrompre aquell gloriós disseny. Michael i Raphael també ajuden les persones a descobrir i complir la gloriosa voluntat de Déu per a la seva vida.

La Fundació

Yesod (la fundació) compta amb l’arcàngel Gabriel. Com a àngel de la revelació, Gabriel és un mestre comunicador, per la qual cosa Déu ha assignat a Gabriel que s'encarregui de la fundació de l'arbre. En aquest paper, Gabriel connecta les persones a Déu mitjançant missatges de fe i ajuda les persones a confiar en la seva fe en Déu per fer transicions a la vida.

El Regne

Malkuth (el regne) compta amb l’arcàngel Sandalphon. Com a àngel de la música i de l'oració, Sandalphon envia missatges de tornada entre Déu i els éssers humans al regne de Déu. Els esforços de Sandalphon estan dissenyats per mantenir l’energia divina que flueixi lliurement, alimentant totes les parts del regne de Déu.

Excomunió a l’Església catòlica

Excomunió a l’Església catòlica

Els avantatges de la meditació

Els avantatges de la meditació

Com crear vincles de pregàries tradicionals nadius americans

Com crear vincles de pregàries tradicionals nadius americans