https://religiousopinions.com
Slider Image

Cites sobre la fe dels líders i apòstols més importants de MMA (Mormó)

Aquestes cites sobre la fe són membres del quòrum dels dotze apòstols i de la primera presidència de l´Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies. Tots són considerats apòstols.

La fe en Jesucrist és un dels primers i més bàsics principis de l’evangeli. Deixeu que les cotitzacions següents us inspiren i, a continuació, busqueu exercir la vostra fe.

El president Thomas S. Monson

Reserva intel·lectual, Inc.

De Voledor i digne de servir, una adreça donada a la Conferència General de l´abril de 2012:


S’hi troben miracles a tot arreu quan s’entén el sacerdoci, s’honora el seu poder i s’utilitza adequadament i s’exerceix la fe. Quan la fe substitueix el dubte, quan el servei desinteressat elimina els esforços egoistes, el poder de Déu fa arribar els seus propòsits.

President Henry B. Eyring

Reserva intel·lectual, Inc.

De Montes a Climb, adreça donada a la Conferència General de l´abril de 2012:


Mai és tard per reforçar el fonament de la fe. Sempre hi ha temps. Amb la fe en el Salvador, podeu penedir-vos i demanar perdó. Hi ha algú que pot perdonar. Hi ha algú que li pugui agrair. Hi ha algú que et pot servir i aixecar. Podeu fer-ho allà on estigueu i, tot i que us sentiu sols i deserts.
No puc prometre el final de la vostra adversitat en aquesta vida. No puc assegurar-vos que els vostres judicis us semblaran només un moment. Una de les característiques dels assajos a la vida és que semblen fer que els rellotges s’alenteixin i després apareguin gairebé aturats.
Hi ha raons per això. Conèixer aquestes raons pot no donar gaire comoditat, però pot donar-vos sensació de paciència.

El president Dieter F. Uchtdorf

Reserva intel·lectual, Inc.

De El Camí del Discípulo, una adreça donada a la Conferència General de l´abril de 2009:


Quan sentim les veritats transcendents de l’evangeli de Jesucrist, l’esperança i la fe comencen a florir dins de nosaltres. 5 Com més omplim els nostres cors i les nostres ments amb el missatge del Crist ressuscitat, més gran és el nostre desig de seguir-lo i viure els seus ensenyaments. Al seu torn, això fa que la nostra fe creixi i permeti que la llum de Crist il·lumini els nostres cors. Com ho fa, reconeixem les imperfeccions de la nostra vida i desitgem ser netejats de les depriment càrregues del pecat. Anhelem la llibertat de culpabilitat i això ens inspira a penedir-nos.
La fe i el penediment condueixen a les aigües purificadores del baptisme, on es va pactar per agafar el nom de Jesucrist i caminar pels seus passos.

President Boyd K. Packer

Intel·lectual Reserve, Inc.

De Counsel a Joves homes, una adreça donada a la Conferència General de l´abril de 2009:


Pot semblar que el món està en commoció; i ho és! Pot semblar que hi ha guerres i rumors de guerres; i n’hi ha! Pot semblar que el futur tindrà proves i dificultats; i així serà! Tanmateix, la por és el contrari de la fe. No tinguis por! No tinc por.

Ancià L. Tom Perry

Reserva intel·lectual, Inc.

De L´evangeli de Jesucrist, una adreça donada a la Conferència General de l´abril de 2008:


Per tal d’abraçar l’evangeli de Jesucrist, la gent primer ha d’abraçar a Ell l’evangeli del qual és. Han de confiar en el Salvador i en el que Ell ens ha ensenyat. Ells han de creure que Ell té el poder de mantenir les seves promeses en virtut de l'Espiació. Quan la gent té fe en Jesucrist, accepta i aplica la seva Expiació i els seus ensenyaments.

Ancià Dallin H. Oaks

Reserva intel·lectual, Inc.

De Testimony, una adreça donada a la Conferència General de l´abril del 2008:


Mai no hi ha hagut una necessitat més gran de professar la nostra fe, en privat i públicament (vegeu D&C 60: 2). Tot i que alguns professen ateisme, hi ha molts que estan oberts a veritats addicionals sobre Déu. Per a aquests cercadors sincers, cal afirmar l'existència de Déu Etern Etern, la missió divina del nostre Senyor i Salvador, Jesucrist i la realitat de la restauració. Hem de ser valents en el nostre testimoni de Jesús. Cadascun de nosaltres té moltes oportunitats de proclamar les nostres conviccions espirituals als amics i veïns, als companys de treball i als coneguts casuals. Hauríem d’utilitzar aquestes oportunitats per expressar el nostre amor pel nostre Salvador, testimoni de la seva missió divina i la nostra determinació de servir-lo.

Vell Richard G. Scott

Reserva intel·lectual, Inc.

De El poder transformador de la fe i el personatge, una adreça donada a la Conferència General de l´octubre de 2010:


Quan la fe s’entén i s’utilitza adequadament, té efectes de gran abast. Aquesta fe pot transformar la vida d’un individu des de maudlin, activitats quotidianes habituals en una simfonia d’alegria i felicitat. L’exercici de la fe és vital per al Pare al cel pla de felicitat. Però la veritable fe, la fe a la salvació, està centrada en el Senyor Jesucrist, la fe en les seves doctrines i ensenyaments, la fe en l’orientació profètica dels ungits del Senyor, la fe en la capacitat de descobrir característiques i trets ocults que poden transformar-se. la vida De debò, la fe en el Salvador és un principi d’acció i poder.

Elder David A. Bednar

Reserva intel·lectual, Inc.

De Manes netes i un cor pur, una adreça donada a la Conferència General de l´octubre de 2007:


A mesura que busquem i rebem el do espiritual de la fe en el Redemptor, ens dirigim i confiem en els mèrits, la misericòrdia i la gràcia del Sant Messies (vegeu 2 Nefi 2: 8). El penediment és el fruit dolç que prové de la fe en el Salvador i implica desviar-se cap a Déu i allunyar-se del pecat.

Ancià Quentin L. Cook

Reserva intel·lectual, Inc.

From In Tune With the Music of Faith, una adreça donada a la Conferència General de l´abril de 2012:


Reconeixem que hi ha membres menys interessats i menys fidels a algunes de les ensenyances del Salvador. El nostre desig és que aquests membres despertin plenament la fe i augmentin la seva activitat i compromís. Déu estima tots els seus fills. Vol que tots tornin a Ell. Desitja que tothom estigui en sintonia amb la música sagrada de la fe. L’expiació del Salvador és un regal per a tothom.

Ancià Neil L. Andersen

Reserva intel·lectual, Inc.

Des de Què pensa a Crist de mi ?, una adreça donada a la Conferència General a l'abril de 2012:


Allà que ara us trobeu en el camí del deixeble, esteu pel bon camí, el camí cap a la vida eterna. Junts ens podrem aixecar i reforçar els uns als altres en els dies importants i importants. Independentment de les dificultats que ens enfrontin, de les debilitats que ens confin o de les impossibilitats que ens envolten, tinguem fe en el Fill de Déu, que va declarar: “Totes les coses són possibles a qui creu (Marc 9:23).

Actualitzat per Krista Cook

Les millors emissores de ràdio cristiana per a adolescents

Les millors emissores de ràdio cristiana per a adolescents

Consells per establir una presa de terra i estabilitzar les vostres energies

Consells per establir una presa de terra i estabilitzar les vostres energies

Artesania per a Beltane Sabbat

Artesania per a Beltane Sabbat